Fonds voor verduurzaming monumentale scholen

Gemeente school Foto: Nationaal Restauratiefonds

Voor scholen in het basis- of voortgezet onderwijs die gehuisvest zijn in een monumentaal pand is het Duurzame Scholenfonds van start gegaan. Met een laagrentende Duurzame Scholenfonds-Lening uit dit fonds kunnen monumentale scholen duurzaamheidsmaatregelen financieren.

Besturen en eigenaren van PO- en VO-scholen die in monumentale panden zijn gehuisvest zoeken vaak naar mogelijkheden om de energiehuishouding te verbeteren, ondanks de beperkingen die monumenten met zich mee kunnen brengen. De verduurzaming van een monument is vaak kostbaar. Deze besturen en eigenaren krijgen nu de mogelijkheid om een laagrentende lening af te sluiten uit het Duurzame Scholenfonds. Met deze lening kunnen zij investeren in fysieke maatregelen die leiden tot minder energiegebruik, meer duurzaam energiegebruik en/of verbetering van het binnenklimaat. Het Nationaal Restauratiefonds komt met deze faciliteit voor scholen die zijn gehuisvest in rijks-, provinciale- of gemeentelijke monumenten. Dankzij de bijdrage van en in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het Nationaal Restauratiefonds deze lening kunnen ontwikkelen.

Parallel aan het Duurzame Scholenfonds bestaat het initiatief Green Deal Scholen, die is gesloten door de onderwijs- en gemeentesector samen met de Rijksoverheid. Doel van deze Green Deal is om op grote schaal de totstandkoming van een duurzame leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren te versnellen. Want een adequaat onderwijsgebouw is van wezenlijk belang voor goed onderwijs en goede leerprestaties.

Eigenaren en/of gebruikers van monumentale scholen die graag meer informatie willen over de Duurzame Scholenfonds-Lening kunnen contact opnemen met het Restauratiefonds via 088 253 90 00. Of kijk op www.restauratiefonds.nl/scholenfonds voor meer informatie.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.