€3 miljoen extra voor instandhoudingssubsidie

CC BY SA 3.0
Alkmaarderhout, Alkmaar

De overheid stelt een extra bedrag van €3 miljoen beschikbaar voor de instandhoudingssubsidie (Sim). Gunay Uslu (staatssecretaris van Cultuur en Media) wil het gehele bedrag inzetten voor groene monumenten.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft aan dit jaar weer een overvraag te verwachten op de instandhoudingssubsidie. In voorgaande jaren werd de subsidie ook meer aangevraagd dan dat er beschikbaar was.

Meer beschikbaar voor groene monumenten

Het bedrag zal worden besteed aan groen erfgoed, waaronder tuinen en parken. Er is hiervoor gekozen omdat nalatigheid in het onderhoud van groen erfgoed over het algemeen voor meer schade zorgt dan bij gebouwd erfgoed. Bovendien zijn de inkomsten die uit groene monumenten worden gegenereerd vaak bescheiden in vergelijking met andere soorten erfgoed.

Totaalbedrag van €94 miljoen

In aanvulling op de eerder aangekondigde budgetverhoging van €22 miljoen in januari van dit jaar, wordt er nu een extra bedrag van €3 miljoen toegevoegd aan de instandhoudingssubsidie. Hierdoor zal het totale budget voor de instandhoudingssubsidie in 2023 uitkomen op €94 miljoen. Deze toewijzing is verdeeld over verschillende categorieën, met, €17,3 miljoen voor groene monumenten, €0,8 miljoen voor archeologische monumenten en €75,9 miljoen voor overige rijksmonumenten.

De extra €3 miljoen zal structureel beschikbaar zijn. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de beste manier om dit bedrag in te zetten vanaf 2024.