Eerste exemplaar Handboek Ordelijk Vergeten feestelijk overhandigd

Tijdens de Zuid-Hollandse Erfgoeddag op 2 november is het eerste exemplaar van het Handboek Ordelijk Vergeten overhandigd aan Meindert Stolk, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Dit boek beschrijft het zogenaamde Doornroosje-scenario, een radicaal nieuwe visie op behoud en overdracht van museumcollecties. Het dient als inspiratie voor collectiebeherende instellingen en betrokkenen.

Met het Handboek Ordelijk Vergeten heeft het museaal veld een uniek instrument voor collectiebeheer tot zijn beschikking. Het Handboek Ordelijk Vergeten is geschreven door etnoloog en cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers, Frank Bergevoet, senior adviseur verzamelingen en collecties van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Evelien Masselink van Erfgoedhuis Zuid-Holland.

Ordelijk vergeten

Het zogenaamde Doornroosje-scenario brengt een museaal experiment ten uitvoer: wanneer de eigenaar zelf niet meer voor de collectie kan zorgen, wordt deze in zijn geheel voor tenminste één generatie ‘in slaap’ gebracht. De gedachte: selectie uitstellen door ‘ordelijk te vergeten’, in plaats van de collectie meteen al aan willekeur bloot te stellen. Onze kinderen en (achter)kleinkinderen kunnen mogelijk veel beter dan wij beoordelen wat voor hen van waarde is.

Streekmuseum Vlaardingen
De Doornroosje-methode is een radicale benadering, cultuurhistorisch en museologisch goed te verantwoorden, maar in Nederland en daarbuiten niet eerder in praktijk gebracht. Als eerste wordt ze toegepast bij het nalaten van de collectie van Streekmuseum Jan Anderson in Vlaardingen. Er werd daar al volop werk verricht, de oogst daarvan vind je terug in het handboek.

Het Handboek beschrijft de methode, het werkproces en de daaruit verkregen inzichten – die getoetst werden tijdens een symposium te Vlaardingen in juni 2023. Zeven externe museumprofessionals uit Nederland en Vlaanderen reflecteren in het boek op de methode.