Eerste Gymnasium komt naar Rotterdam Zuid

Voormalige Zuiderziekenhuis, Rotterdam
Voormalige Zuiderziekenhuis, Rotterdam Beeld: BOEi

De restauratie en herbestemming van het voormalige Zuiderziekenhuis te Rotterdam gaat op 11 september officieel van start. Wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur en Toerisme), Linda Waals (rector Zuider Gymnasium) en Arno Boon (directeur BOEi) takelen op deze dag de enorme vlaggenmast van het gebouw, zodat bouwbedrijf Burgy deze kan restaureren. Eigenaar BOEi start met het Poortgebouw, waar het eerste categoraal gymnasium van Rotterdam Zuid wordt gerealiseerd. Begin 2020 volgt de ontwikkeling van woningen en appartementen in het hoofdgebouw en de voormalige paviljoens.

Linda Waals, rector Zuider Gymnasium: “Tijdens de ontwerpfase van het Zuider Gymnasium in deze nieuwe locatie werd duidelijk dat het verwachte leerlingaantal significant hoger uit zal komen: we houden nu rekening met circa 650 leerlingen. Dat toont voor ons aan dat je met eigentijds en uniek onderwijs heel veel kinderen en ouders uit Rotterdam Zuid kunt enthousiasmeren.”

Wethouder Said Kasmi, Gemeente Rotterdam: “De realisatie van het Zuider Gymnasium in het voormalige Zuiderziekenhuis is een eerste mooie stap op weg naar een breder en diverser onderwijsaanbod op Zuid, waardoor leerlingen makkelijker kunnen doorstromen en passend onderwijs in de buurt kunnen volgen. De drie grote schoolbesturen BOOR, LMC-VO en CVO en de gemeente Rotterdam maken zich daar samen hard voor.”

Arno Boon, directeur BOEi: “Alleen het behoud van een monument is voor ons niet genoeg: het gaat om het vinden van een actuele en relevante bestemming. Met de realisatie van het eerste gymnasium ‘op Zuid’ voegen we een nieuw hoofdstuk toe aan het boek van het Zuiderziekenhuis. Dat was al een flink boek overigens, met zijn duizenden herinneringen van vele Rotterdammers.”

Het grote publiek kan op zaterdag 14 september, in het kader van de Open Monumentendagen, voor een laatste keer een blik werpen op het ziekenhuis in ‘casco’ toestand. Bezoekers worden ontvangen in de voormalige eetzaal van het Poortgebouw, waar zich een bijzondere wandschildering van de Rotterdamse ‘wederopbouwkunstenaar’ Louis van Roode (1914 – 1964) bevindt.

Het Zuiderziekenhuis aan de Groene Hilledijk kwam in 2011 leeg te staan, werd op het laatste moment van de slopershamer gered en kan nu dankzij bijdragen van onder andere de Gemeente Rotterdam, BPD Cultuurfonds, Stichting Job Dura Fonds, SOPHIE Fonds, Van der Mandele Stichting, Stichting Bevordering van Volkskunst, Stichting Vrienden van BOEi en de BankGiro Loterij gerestaureerd worden. Naast behoud van het gebouw zelf zijn de verhalen achter het erfgoed voor eigenaar BOEi minstens zo belangrijk en daartoe werden eerder al meer dan 50 verhalen van onder andere oud-patiënten en medewerkers verzameld.