Erfgoed inzetten bij ontwikkeling van duurzame voedselcultuur

Het Amsterdamse publiek koopt gretig het nieuw aangekomen voedsel. Foto Sem Presser via Wikimedia Commons, CC-Zero.

Het onderzoeksproject “Waterlinies en Voedselvoorziening” is een samenwerking tussen Utrecht Food Freedom (UFF) en Kenniscentrum Waterlinies (KCW).

Het doel is, naast een historisch component, om burgers weer in contact laten komen met de boer en tegelijkertijd kennis laten maken met het landschap van de Hollandse Waterlinies. Het project doet een oproep aan iedereen die bezig is met dit onderwerp voedselvoorziening of zich ermee verbonden voelt, en verhalen of bronnen kent die wij tot nog toe over het hoofd hebben gezien.

Lees het hele bericht en de details van het onderzoek op de website van Werkplaats Waterlinies.