Erfgoedbeschermers vragen opnieuw om bescherming Pastoriebos in Voorthuizen

Pastoriebos in Voorthuizen Foto: Erfgoedvereniging Bond Heemschut

Erfgoedvereniging Bond Heemschut, het Cuypersgenootschap en de Nederlandse Tuinenstichting hebben opnieuw aan de bel getrokken bij de gemeente Barneveld om het bijzondere Pastoriebos en de Hervormde Kerk in Voorthuizen te beschermen. Er worden voor in het groen bouwplannen ontwikkeld die het bijzondere karakter van het ensemble bedreigen.

De drie organisaties hebben bij de gemeente Barneveld op 24 augustus vorig jaar de gemeentelijke monumentenstatus aangevraagd voor het Pastoriebos en de Hervormde Kerk zelf. Daarnaast hebben de organisaties bezwaar gemaakt tegen het beoogde complex met 25 appartementen dat
midden in dit gebied, pal naast de Hervormde kerk moet verrijzen.

Reactie gemeente
De gemeente heeft per brief aan de organisaties laten weten dat uiterlijk in oktober op het voorstel gereageerd zou worden. Vorige week deelde de gemeente aan de erfgoedorganisaties mee dat er geen monumentenvergunning is aangevraagd. De hele procedure moet daarom opnieuw worden doorlopen.

Standpunt erfgoedorganisaties
De drie erfgoedorganisaties stellen zich op het standpunt dat nu de gehele procedure opnieuw moet worden gedaan, het College van Burgemeester en Wethouders eerst een besluit moet nemen over het verzoek tot een uitgebreidere bescherming. Dit verzoek komt overigens mede voort uit
een waardenstelling die in het kader van het bouwplan door de gemeente zelf is opgesteld. Naast het verzoek van de erfgoedorganisaties is naar de erfgoedorganisaties hebben vernomen ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met de gemeente inmiddels in gesprek om te bezien of
het complex uitgebreider op rijksniveau kan worden beschermd.

Over de aanvraag uitbreiding van de gemeentelijke complexbescherming is advies van de Monumenten Commissie vereist. De erfgoedorganisaties vrezen dat de commissie niet of onvoldoende op de hoogte is gesteld van de verzoeken tot bescherming. Dit naar aanleiding van een donderdag bij deze commissie geagendeerd ‘praatstuk’ waarbij het college inzet op een
afwijkend advies om het bouwplan te kunnen doordrukken. Daarbij gaat het College van B&W zonder de belangenorganisaties en de commissie te informeren voorbij aan het ingediende beschermingsverzoek.

De erfgoedorganisaties zijn van mening dat door de aanwijzing van de hierboven genoemde onderdelen als beschermd gemeentelijk monument de gemeente Barneveld recht doet aan haar kerkelijke historie en Voorthuizen daarmee de erkenning geeft ook op dit gebied een uniek
ensemble te herbergen te midden van haar bloeiende gemeenschap.