Erfgoedlocaties met een bijzondere symbolische waarde voor Europa maken kans op Europees Erfgoedlabel

Het Europees Erfgoedlabel (European Heritage Label) wordt toegekend aan erfgoedlocaties met een bijzondere symbolische waarde voor Europa. Ze hebben een bijzondere rol gespeeld in de Europese geschiedenis en cultuur of bij de Europese integratie. Het label moet het wederzijdse begrip tussen Europese burgers vergroten en Europese burgers, in het bijzonder jongeren, meer inzicht geven in het huidige Europa en het gemeenschappelijke cultureel erfgoed.

Dit jaar vindt opnieuw een nominatieronde plaats, om het netwerk van de nu al 60 locaties uit te breiden. Ken je een erfgoedlocatie die een bijzondere rol gespeeld in de Europese geschiedenis en cultuur of bij de Europese integratie? Lees dan meer over de richtlijnen en aanmeldprocedure op de website van DutchCulture.

Aanmelden kan tot 1 oktober.