Erfgoedmonitor Up2Date

Infographic Erfgoedmonitor
Infographic Erfgoedmonitor Beeld: via Erfgoedmonitor

Er is weer een Up2Date van de Erfgoedmonitor verschenen, met interessante feiten en cijfers over het erfgoed in 2017 en een mooi overzicht in infographics.

Een vaste set van indicatoren op het gebied van archeologie, gebouwde monumenten, historisch landschap en musea en collecties wordt periodiek gemeten. Hiermee worden trends en ontwikkelingen in de tijd zichtbaar gemaakt. Ook aan immaterieel en mobiel erfgoed wordt aandacht besteed.

De verzamelde data bieden zowel beleidsmakers op lokaal, regionaal en nationaal niveau als geïnteresseerden uit de erfgoedsector waardevolle informatie.