Erfgoedplatform Kunsten ’92: Geef erfgoed een plek in uw verkiezingsprogramma

Kunsten '92

Het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 vraagt met de Erfgoedagenda 2021 de aandacht voor een zestal grote thema’s waar erfgoed een belangrijke rol bij speelt: Klimaat, Leefomgeving, Digitalisering, Ondernemerschap, Participatie, Inclusie. Erfgoed is het visitekaartje van Nederland, het cement in de samenleving, een hub voor internationale samenwerking en een niet te onderschatten economische factor.