Ticket-to-Faro
Barbera Wolfensberger (midden) (DGCM OCW) ontvangt de symbolisch 'Ticket to Faro' van Martine van Lier (FIM, links) en Marielle Hendriks (rechts) (Erfgoedhuis Provincie Zuid-Holland)

Erfgoedveld omarmt Verdrag van Faro

“Ja, wij stellen het belang van de samenleving, waarin mensen die zorgdragen voor cultureel erfgoed en cultureel erfgoed mee willen vormgeven, in ons werk centraal.” Meer dan 80 grote erfgoedkoepels, instellingen, opleidingen en personen hebben woensdag 21 december met een intentieverklaring hun steun betuigd aan ondertekening van het Verdrag van Faro door Nederland.

Zij overhandigden de verklaring samen met een Uitvoeringsagenda aan Barbera Wolfensberger, directeur-generaal Cultuur en Media van het ministerie van OCW. In deze agenda heeft het brede erfgoedveld opgetekend wat het belangrijk vindt aan het verdrag en hoe het daar invulling aan wil geven.

Ja, wij stellen het belang van de samenleving, waarin mensen die zorgdragen voor cultureel erfgoed en cultureel erfgoed mee willen vormgeven, in ons werk centraal

Zet je denkpet maar alvast op!
De Uitvoeringsagenda Faro is de afronding van de verkenningsfase én de start van de volgende fase waarin het erfgoedveld aan de slag gaat met zijn ambities. Staatssecretaris Uslu heeft in haar Meerjarenbrief Cultuur 2023-2025 ter ondersteuning van de Faro-praktijk in totaal 6 miljoen euro gereserveerd.

Hoewel het “reisschema” voor de komende fase nog niet vaststaat, is deze reservering een belangrijk signaal voor iedereen om alvast na te denken over de vraag hoe de ambities uit de Uitvoeringsagenda vorm kunnen krijgen en daarmee Faro een vastere plek krijgt in de erfgoedzorg: zet de denkpet op, zoek partners om mee samen te werken, kijk naar financieringsmogelijkheden, etc.

De staatssecretaris zal in het voorjaar reageren op de Uitvoeringsagenda en aangeven hoe zij het vervolg van het Faro-traject in de komende jaren ziet. Het Faro-team van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed mag haar daarin adviseren en doet dat in afstemming met het erfgoedveld. We blijven dus in beweging!