Europese commissie: serieus geld naar cultureel erfgoed

Jean Claude Juncker tijdens High Level conference over cultureel erfgoed 26 juni 2018 © European Union 2018

‘Niet de economie bindt mensen, maar cultuur als emotie’

Op dinsdag 26 juni spraken EU parlementsvoorzitter Tajani en president van de Europese commissie Juncker samen met bijna vijftig andere sprekers over hun ambities voor het Europese erfgoed. Dat deden ze tijdens een speciale High Level conference in het centrum van de Europese macht: de plenaire zaal van het Europese Parlement.

Geen loze woorden
Dat het bij die ambities niet om loze woorden ging bleek uit het feit dat er ook over een ambitieuze financiering werd gesproken. Veel van de budgetten van programma’s waar traditioneel geld voor Cultureel erfgoed te vinden is moeten worden vergroot.

Tibor Navracsics
De Eurocommissaris voor cultuur en onderwijs, Tibor Navracsics, wil dat er vanaf 2021, in het volgende meerjarige kader, maar liefst 1,85 miljard Euro naar het programma Creative Europe gaat. Dat is 25% meer dan in de huidige, lopende periode. Ook het programma Horizon 2020 zou versterkt moeten worden voortgezet. Verder waren er onder andere voornemens voor extra geld voor het digitaal ontsluiten van cultureel erfgoed, publieksparticipatie en erfgoededucatie. Thema’s die ook in Nederland hoog op de beleidsagenda’s  staan. Als het Europees parlement en de Raad van Ministers de begroting van de commissie goedkeuren, komt er vanaf 2021 dus serieus veel Europees geld beschikbaar voor cultureel erfgoed.

Identiteit en gezamenlijkheid
‘Niet de economie bindt mensen, maar cultuur als emotie’ zei Petra Kammerevert, voorzitter van de het commissie cultuur en educatie van het Europese parlement. En verbondenheid is wat Europa nu het hardste nodig heeft. Tegen de achtergrond van de migratiecrisis gingen veel van de erfgoedtoespraken vooral over identiteit en gezamenlijkheid en de noodzaak om daarin te investeren.

Economisch belang
Natuurlijk werd ook het economische belang van Erfgoed aangestipt maar bijna met schaamte, in de marge van de betogen. Er werd kort becijferd dat cultuur en erfgoed en het daarmee samenhangende toerisme verantwoordelijk zijn voor een enorme bijdrage aan het gezamenlijke Europese BBP. Ook werd er een aantal keer gememoreerd dat de helft van al het werelderfgoed zich in Europa bevindt. Maar eigenlijk ging de bijeenkomst vooral over het grote belang van het culturele erfgoed voor de identiteit en onderlinge verbondenheid van Europa.

Higher level conference over Cultureel Erfgoed in het Europees parlement. Beeld Erfgoedstem.
Higher level conference over Cultureel Erfgoed in het Europees parlement. © European Union 2018

Erfgoedprofessionals verzameld
De speciale bijeenkomst vond plaats in het kader van het Europees jaar van het cultureel erfgoed en had als titel ‘Cultural Heritage in Europe: linking past and future’. Dit keer waren het niet de Europarlementariers die in de bankjes zaten maar mensen uit heel Europa die op de één of andere manier actief bij cultureel erfgoed betrokken zijn. In vijf uur tijd werden zij getrakteerd op een programma met bijna vijftig sprekers. Een programma dat alleen af en toe even onderbroken werd door een muzikale noot.

Veel jong, veel vrouw
Opvallend was het grote aantal relatief jonge mensen waarvan naar schatting de helft vrouw was. De groep grijze mannen van 55+ die vaak de hoofdmoot van de erfgoedbetrokkenen uitmaakt, was dit keer duidelijk de kleinste fractie.

Bekijk de inleidende speech van voorzitter Juncker
Bekijk de inleidende speech van voorzitter Juncker, klik op de afbeelding.

Jean Monnet
De in 1979 overleden Jean Monnet, een van de founding fathers van de Europese Unie zou gezegd hebben: ‘If I were to do it again from scratch (oprichting EU), I would start with culture’. Hoewel zelfs Juncker in zijn speech de echtheid van die uitspraak betwiste, vormde de teneur ervan toch de rode draad die door de vijf uur durende bijeenkomst liep: het ging over het plannen van een inhaalslag.