Evaluatie financiële stelsel monumentenzorg beschikbaar

Bourtange
Luchtfoto van Bourtange Foto: nl:Gebruiker:Bourtange via Wikimedia CC BY-SA 3.0

Afgelopen jaar hebben het ministerie van OCW en de RCE, samen met de sector, het erfgoedbeleid herijkt. Doel van dit project ‘Erfgoed Telt!’ is een breed gedragen beleid dat de monumenten en historisch waardevolle gebieden sterk maakt voor de toekomst en dat gesteund wordt door een optimaal stelsel van financiering.

De conclusies van de evaluatie van het financiële stelsel zijn beschikbaar (zie rapport). Een positieve uitkomst is dat de basis van het financiële stelsel goed op orde is. Er is een integraal stelsel gebouwd waarmee belangrijke doelstellingen van de monumentenzorg worden behaald.