Evaluatie Subsidieregeling instandhouding monumenten

In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap evalueerden Hylkema Erfgoed en onderzoeksbureau Dialogic de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim). De twee organisaties hebben onderzoek gedaan naar de efficiëntie van de regeling in relatie tot de beleidsdoelstellingen en de uitvoeringspraktijk. Het rapport is nu gepubliceerd op de site van de rijksoverheid. De beleidsreactie op dit rapport wordt voor de zomer naar de Tweede Kamer gestuurd.