NMo NU bijeenkomst: Europa! Europa! Europa!

Locatie
• Online

Datum/Tijd
• 28 oktober 2021 van 15:00 - 17:00


Voor monumenten bezittende en beherende organisaties biedt Europa tal van kansen op het gebied van samenwerking en uitwisseling. Maar waar kun je het beste beginnen? Welke kansen moet je zeker grijpen en tegen welke uitdagingen kun je aanlopen? Tijdens deze digitale NMo NU bijeenkomst praten prominente spelers en experts uit het veld jou graag bij, zodat jij met hun tips & tricks in het achterhoofd snel de eerste stappen kunt gaan zetten op het Europese toneel.

Datum: 28 oktober 2021

Inloop: 14.45 uur Start: 15:00 uur Einde: 17:00 uur

Meld je
aan door te mailen naar info@nationalemonumentenorganisatie.nl

Programma

Begroeting door Marlo Reeders, directeur NMo

Introductie door moderator Mirjam Blott, eigenaar De Culture Zaak

Mirjam blikt terug op het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018. Destijds was zij projectleider van het Nederlandse programma, in opdracht van Kunsten ’92 en DutchCulture. Wat kunnen we leren van de opbrengsten van dat themajaar? Vanuit het monumentenveld werden destijds verschillende wensen en kansen uitgesproken: hoe is de situatie nu?


Flora van Regteren Altena, Senior beleidsadviseur bij Ministerie van OCW

Flora maakt graag een schets van het Europese krachtenveld rondom erfgoed en monumenten. Belangrijke themas zijn inhoud, samenwerking en uitwisseling. Hoe werkt Europa nu eigenlijk precies en wie zijn hier de relevante spelers op het gebied van monumentaal erfgoed? Aan de hand van voorbeelden illustreert Flora hoe de geldstromen lopen en welke kansen volgens haar actueel zijn.


Jacomine Hendrikse, Adviseur Europa + Erfgoed bij DutchCulture
Jacomine staat stil bij financiële regelingen en programmas vanuit DutchCulture die relevant zijn voor de monumentensector, zoals Creative Europe. Wat is de route binnen Europa die monumentenorganisaties moeten afleggen en wat kunnen zij hierbij van DutchCulture als gids verwachten? Wat voor projecten worden er gesteund en wat is het aandeel van monumenten in de gehonoreerde aanvragen?


Lilian GrootswagersTheuns, bestuurslid Future Religious Hertitage/eigenaar Erfgoed.nu
Als vertegenwoordiger van een Europese NGO binnen het Europese veld kan Lilian uit ervaring vertellen over de tips en valkuilen voor monumenteneigenaren en beheerders. Hoe kunnen we de programma’s en regelingen vertalen naar iets dat ons aanzet om hiermee met elkaar aan de slag te gaan? Hoe kun je slim gebruikmaken van de regels uit Brussel? Welke lessen kunnen worden geleerd en welke factoren leveren successen op?

Plenaire afsluiting onder begeleiding van Mirjam Blott

Online borrel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.