Post-bachelor cursus monumentenzorg

Locatie
Hogeschool Utrecht

Datum/Tijd
• 17 januari 2024 van 14:30 - 21:30


Tijdens de bachelorcursus Monumentenzorg verdiep je je in monumentenzorg, erfgoedwaarden en regelgeving. Tijdens colleges en opdrachten doe je theoretische kennis en praktijkkennis op. Daarmee kun je een bijdrage gaan leveren aan plannen die jouw organisatie heeft voor gebouwen met cultuurhistorische waarde.

In de opleiding staan monumenten natuurlijk centraal en jij gaat ze bekijken in hun context. Jij onderzoekt de waarden van het gebouw én de samenhang met de omgeving. En in het kader van “behoud door ontwikkeling” is herbestemming van gebouwen niet weg te denken. Jij leert daarom onderzoeken welke juridische of beleidsmatige mogelijkheden er zijn voor bescherming én ontwikkeling.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.