Dag van de architectuur Amsterdam

Locatie
Nederland

Datum/Tijd
• 16 juni 2022 - 19 juni 2022 van 00:00


In 2022 is het thema van de Dag van de Architectuur “T-Huis”. De landelijke manifestatie vindt plaats op 16, 17, 18 en 19 juni 2022. Op en rondom deze dagen organiseren diverse architectuurinitiatieven wandelingen, rondleidingen, fietstochten en andere activiteiten. Kijk op de kaart voor het programma in verschillende steden in Nederland.

Wat is de Dag van de Architectuur?

De Dag van de Architectuur is er voor iedereen die is geïnteresseerd in architectuur en stedelijke ontwikkeling. Sinds 1986 is de Dag van de Architectuur een landelijk fenomeen dat een groot aantal bezoekers trekt. Veel dorpen en steden stellen bijzondere gebouwen open en bieden een programma lezingen, debatten, tentoonstellingen, films en excursies. Plaatselijk geeft iedere stad of regio het programma een eigen invulling.

De Dag van de Architectuur toont iconische gebouwen en wat architectuur kan doen voor de kwaliteit van onze leefomgeving in de steden, dorpen en regio’s. Architectuur en stedenbouw spelen een belangrijke rol in de oplossing van grote sociaaleconomische en ruimtelijke vraagstukken. Denk hierbij aan democratisering en participatie, de verduurzaming van stad en samenleving en een gezonde verstedelijking.

Sinds 2020 wordt het thema vastgesteld door de Stichting Coördinatie Lokale Architecttuurintiatieven in nauw overleg met de architectuurcentra. Het thema is nadrukkelijk bedoeld om bovenop ‘het genieten en leren van gebouwen’ ook aandacht te vragen voor grotere ontwerpopgaven, de rol van ontwerpers en opdrachtgevers hierin en het belang van het landelijke netwerk van lokale initiatieven om het gesprek aan te gaan met burgers en andere stakeholders.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.