Post-bachelor cursus Erfgoed en Ruimte

Locatie
Hogeschool Utrecht

Datum/Tijd
• 17 januari 2024 van 14:30 - 21:30


De post-bachelorcursus Erfgoed en Ruimte leert je een brug te slaan tussen cultureel erfgoed en ruimtelijke ontwikkelingen. Je verbreedt en verdiept jouw inzicht en vaardigheden in onderzoek, advies en presentatie. Je leert de (cultuurhistorische) waarde van monumenten en landschap herkennen in samenhang met de omgeving.

Welke cultuurhistorische waarde heeft een monument? Of een cultuurlandschap? Hoe herken en benoem je die? Niet geïsoleerd, maar in samenhang met elkaar. Deze cursus leert je die samenhangende cultuurhistorische waarden als uitgangspunt én als inspiratiebron inbrengen in ruimtelijke plannen. Daarnaast krijgt jouw kennis over onder andere monumentenzorg en -wetgeving weer een boost, en leer je interdisciplinair samenwerken met andere vakgebieden.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.