ErfgoedAcademie: Actualiteiten & Ontwikkelingen Limburg

Locatie
Roermond

Datum/Tijd
• 18 november 2021 van 09:00 - 13:00


Op donderdagochtend 18 november van 9:00-13:00 uur organiseert de ErfgoedAcademie samen met het Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg Limburg, provincie Limburg, RCE en NRF de Actualiteiten & Ontwikkelingen-dag 2021 in Limburg. We hopen elkaar na lange tijd weer fysiek te kunnen ontmoeten en inspiratie op te doen van interessante sprekers en van elkaar.

Thema

De dag zal in het teken staan van de opgaven van klimaatverandering en klimaatadaptatie in de regio Limburg. We kunnen twee kanten op: 1) klimaatadaptatie onderzoeken met betrekking tot het (afvoeren/herbergen/vasthouden van) water, gezien de recente actualiteit, of 2) het (maken van gemeentelijk beleid m.b.t. het) plaatsen van zonnepanelen op erfgoed. Welk thema heeft uw voorkeur?

Klik hier om in een poll uw voorkeur aan te geven.

A&O-dag nieuwe stijl: wat kun je verwachten?

De A&O-dagen, van oudsher georganiseerd door de ErfgoedAcademie, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Steunpunten, provincies en het Restauratiefonds, worden in een nieuw jasje gestoken. Dit najaar organiseren deze partners daarom een viertal pilots: in Limburg, Noord-Holland, Utrecht en een regiobijeenkomst in het noorden. Elke pilot wordt een interactieve bijeenkomst waar we onder leiding van een docent van de ErfgoedAcademie mét elkaar en ván elkaar gaan leren, aan de hand van een dagprogramma vol lokale actualiteit. Op basis van de ervaringen in de pilotbijeenkomsten door alle partners komt de ErfgoedAcademie tot een advies voor de organisatie van de A&O dagen in de toekomst. Dankzij een bijdrage van de RCE is deelname dit jaar gratis.

Voor wie?

De A&O dag, die dit jaar een ochtend zal beslaan, is gericht op alle gemeenteambtenaren die betrokken zijn bij erfgoedvraagstukken. Nodig dus vooral ook uw collega’s uit!

Locatie

De locatie van de bijeenkomst volgt binnenkort. Wij zien er naar uit u op 18 november te ontmoeten!

 

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.