ErfgoedAcademie: Het landschap als sleutel voor beekherstel

Locatie
Online en op locatie

Datum/Tijd
• 14 oktober 2021 - 09 december 2021 van 00:00


De cursus staat in het teken van het benutten van de kwaliteiten van een landschap bij actuele wateropgaven. Deze kwaliteiten komen naar voren bij het maken van een cultuurhistorische systeemanalyse. In combinatie met een participatieve aanpak en een samenbundeling van (water)opgaven van de verschillende partners en betrokkenen, levert dat uiteindelijk veel voordeel op. Zo kan het betrekken van erfgoed in projecten zorgen voor betrokkenheid van nieuwe partners en draagvlak in de omgeving.

Welke onderwerpen komen er aan bod?

In de bijeenkomsten (1 veldexcursie en 3 interactieve verdiepende webinars) komen de volgende onderwerpen aan de orde.

  1. Veldbijeenkomst Renkums Beekdal
  2. Het handboek Beken en Erfgoed en de landschapsbiografie. Dit doen we aan de hand van de casus Baakse Beek. Het gaat erom de kracht van het landschap en de geschiedenis ervan (de cultuurhistorie) zo vroeg mogelijk in een proces van veranderingen in te zetten, niet als losstaand element maar als onderdeel van een systematische aanpak bij planontwikkeling (historie, veranderingen, kansen voor de toekomst), door Arne Haijtsma en Alette an den  Hazelkamp van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
  3. Participatie en positionering van beekdallandschappen aan de hand van de praktijkwerkplaats-aanpak, door Karin Stadhouders van de ErfgoedAcademie
  4. Toepassen van de landschapsbiografie in de praktijk van beekdallandschappen met de casus van het Renkums beekdal, door Johan de Putter van Atelier voor Water & Landschap

Voor wie is deze cursus bedoeld?

  • Medewerkers Waterschappen betrokken bij planvorming in beekdalen
  • Medewerkers andere overheden (gemeente, provincie, rijk)
  • Medewerkers terreinbeherende instanties
  • Medewerkers bij bureaus op het gebied van beken en planvorming.

Maximaal aantal deelnemers tijdens de veldbijeenkomst op donderdag 14 oktober is 25. De bijeenkomst is onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen.

Wanneer?

Donderdag 14 oktober – Veldbijeenkomst van 09.30-16.30 uur.

Hierna volgen 3 verdiepende modules (28 oktober, 11 november, 9 december van 9.30 – 11.30), hierover binnenkort meer informatie.

Praktisch

Voor onze webinars en online cursussen maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd om via dit platform deel te nemen.

Kosten

De Veldbijeenkomst, mede mogelijk gemaakt door de STOWA en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, is gratis, incl excursie, koffie/thee en een lunch. De kosten voor de webinars zijn €125,00 per webinar, €325,00 bij aanmelding voor alle webinars tegelijk).

Direct inschrijven

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.