Erfgoedacademie: Digitaal Erfgoed

Locatie
Online en op locatie

Datum/Tijd
• 23 januari 2023 - 13 februari 2023 van 14:00 - 16:30


Zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken van je digitale collecties
Nederland is anno 2022 een koploper in het gebruik van internet. Onze digitale infrastructuur is voor vrijwel iedereen goed toegankelijk en mensen brengen veel tijd online door. Dit biedt voor allerlei mensen nieuwe mogelijkheden voor de beleving van erfgoed. Erfgoedinstellingen spelen hierop in en digitaliseren hun collecties, om zo (nieuwe) gebruikers te trekken. Digitaal erfgoed heeft een aantal zeer interessante voordelen. Het is de ideale manier om je collectie duurzaam te bewaren en te beheren, om nieuwe doelgroepen te bereiken en ook dé manier om je collectie in samenhang met andere collecties te presenteren. Maar dat gaat niet vanzelf en roept ook vragen op.

Hoe staat jouw erfgoedorganisatie ervoor als het gaat om het duurzaam beheren en toegankelijk maken van digitaal erfgoed voor je gebruikers? En hoe kun je hierin een volgende stap zetten?

Goede zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed zijn van groot belang om de online gebruiker te kunnen bedienen, nu en in de toekomst. Dat vraagt om visie, kennis, vaardigheden en een goed plan van aanpak.

Hoe kun je je digitale erfgoed nog beter duurzaam behouden voor de toekomst? Of zorgen dat je digitale collecties optimaal toegankelijk zijn en verbonden met andere erfgoedinformatie? En hoe zichtbaar is je digitale collectie voor (potentiële) gebruikers? Hoe bereik je hen? Hoe kun je inspelen op de actualiteit, zoals bijvoorbeeld een toekomstig digitaal Nationaal Historisch Museum? Hoe zorg je er voor dat jouw digitale collectie straks bruikbaar en vindbaar is voor een online museum?

Dit zijn vragen waar erfgoedinstellingen dagelijks mee geconfronteerd worden. Omdat iedere erfgoedinstelling zijn eigen doelstellingen, mogelijkheden en uitdagingen heeft als het gaat om digitaal erfgoed, is een oplossing op maat gewenst.

Hoe kan het volgen van deze cursus hierbij helpen?
Om erfgoedinstellingen daarbij te helpen en hier in een netwerk samen in op te trekken ontwikkelde het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed, de bijbehorende Zelfscan Digitaal Erfgoed en de Informatieplanner. De Zelfscan helpt bij het bepalen waar je staat als het gaat om het beheren en toegankelijk houden van digitaal erfgoed. En het geeft een overzicht met praktijkgerichte aanbevelingen om de digitale collecties van jouw organisatie beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar te maken. Met de Informatieplanner verwerk je de aanbevelingen tot een helder en overzichtelijk informatieplan met concrete acties voor de komende jaren.

Met de Zelfscan en Informatieplanner kun je als erfgoedinstelling ook onderzoeken hoe goed jij aansluit bij de uitgangspunten van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed.

Welke onderwerpen komen aan bod?

 • Basiskennis over houdbaar, bruikbaar en zichtbaar maken van digitaal erfgoed en de uitgangspunten van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed
 • Leren werken met de Zelfscan Digitaal Erfgoed, een hulpmiddel om een beeld te krijgen van hoe ver je organisatie is met het beheren en toegankelijk houden van digitaal erfgoed.
 • Interpretatie en prioritering van de resultaten en aanbevelingen uit de zelfscan.
 • Het opstellen van een informatieplan n.a.v. de analyse uit de Zelfscan met behulp van de Informatieplanner.

Na het volgen van deze cursus
Deelnemers zijn in staat om met de resultaten van de zelfscan een informatieplan te schrijven met concrete acties die uit te voeren zijn voor de op dat moment haalbare aanbevelingen uit de Zelfscan, waardoor de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van de digitale collectie toeneemt.

Hiermee wordt digitale collectie van de instelling beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar.

Voor wie?
Erfgoedprofessionals, die (mede)verantwoordelijk zijn voor het digitaliserings- en/of informatiebeleid binnen hun organisatie.

Wanneer?
De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten op:

 • 23 januari online van 13.30 tot 16.00 uur
 • 30 januari op locatie Amersfoort  van 13.30 tot 16.00 uur
 • 6 februari online van 13.30 tot 16.00 uur
 • 13 februari op locatie Amersfoort van 13.30 tot 16.30 uur

Kosten
De kosten voor deze cursus bedragen € 425,00 (excl. 21% btw) per persoon. Twee of meer deelnemers van dezelfde organisatie krijgen 10% korting.

Praktisch
Voor onze online bijeenkomsten maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd om via dit platform deel te nemen.

De fysieke bijeenkomsten vinden plaats bij het Opleidingscentrum van de ErfgoedAcademie, Utrechtseweg 12, 3811 NB Amersfoort.

Docent
Sies Vonk, Adviseur & Projectleider digitaal erfgoed

Experts
De experts tijdens deze cursus zijn o.a.:

 • Tamara van Zwol (Manager Houdbaar, Netwerk Digitaal Erfgoed
 • Ed de Heer (Projectleider, Nationaal Archief)
 • Nienke van Schaverbeke (Product Manager Heritage & Research, Beeld & Geluid)
 • digitaal-erfgoed-coaches

Tot slot!
In de cursussen van de ErfgoedAcademie zet je theorie om naar de praktijk. Je krijgt concrete tips en informatie waar je meteen mee aan de slag kunt. En je leert hoe je deze kennis in je eigen werkpraktijk toe kunt passen. Dit kost tijd, maar we weten dat je met onze cursussen in je werk ook echt vooruit komt.

Je werkt samen met mensen uit andere organisaties. Zij en je docent vormen een waardevol netwerk, waar je ook na je cursus op terug kunt vallen, wanneer je ergens tegenaan loopt. Of met wie je een inspirerend voorbeeld wilt delen.

Aanmelden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.