ErfgoedAcademie: Digitaal erfgoed

Locatie
• Online

Datum/Tijd
• 27 september 2021 - 29 november 2021 van 00:00


Zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken van je digitale collecties

Nederland is anno 2021 een koploper in het gebruik van internet. Onze digitale infrastructuur is voor vrijwel iedereen goed toegankelijk en mensen brengen veel tijd online door. Dit biedt voor allerlei mensen nieuwe mogelijkheden voor de beleving van erfgoed. Erfgoedinstellingen spelen hierop in en digitaliseren hun collecties, om zo (nieuwe) gebruikers te trekken. Digitaal erfgoed heeft een aantal zeer interessante voordelen. Het is de ideale manier om je collectie duurzaam te bewaren en te beheren, om nieuwe doelgroepen te bereiken en ook dé manier om je collectie in samenhang met andere collecties te presenteren. Maar dat gaat niet vanzelf en roept ook vragen op.

Hoe staat jouw erfgoedorganisatie ervoor als het gaat om het collectioneren, duurzaam beheren en toegankelijk maken van digitaal erfgoed voor je gebruikers? En hoe kun je hierin een volgende stap zetten?

Goede zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed zijn van groot belang om de online gebruiker te kunnen bedienen, nu en in de toekomst. Dat vraagt om visie, kennis, vaardigheden en een goed plan van aanpak.

Hoe kun je je digitale erfgoed nog beter duurzaam behouden voor de toekomst? Of zorgen dat je digitale collecties optimaal toegankelijk zijn en verbonden met andere erfgoedinformatie? En hoe zichtbaar is je digitale collectie voor (potentiële) gebruikers? Hoe bereik je hen?

Dit zijn vragen waar erfgoedinstellingen dagelijks mee geconfronteerd worden. Omdat iedere erfgoedinstelling zijn eigen doelstellingen, mogelijkheden en uitdagingen heeft als het gaat om digitaal erfgoed, is een oplossing op maat gewenst.

Hoe kan het volgen van deze cursus hierbij helpen?

Om erfgoedinstellingen daarbij te helpen en hier in een netwerk samen in op te trekken ontwikkelde het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed en de bijbehorende Zelfscan Digitaal Erfgoed. De Zelfscan helpt bij het bepalen waar je staat als het gaat om het beheren en toegankelijk houden van digitaal erfgoed. En het geeft een overzicht met praktijkgerichte aanbevelingen om de digitale collecties van jouw organisatie beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar te maken.

Met de Zelfscan kun je als erfgoedinstelling ook onderzoeken hoe goed jij aansluit bij de uitgangspunten van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed.

Welke onderwerpen komen aan bod?

 • Basiskennis over houdbaar, bruikbaar en zichtbaar maken van digitaal erfgoed en de uitgangspunten van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed
 • Leren werken met de Zelfscan Digitaal Erfgoed, een hulpmiddel om een beeld te krijgen van hoe ver je organisatie is met het beheren en toegankelijk houden van digitaal erfgoed.
 • Interpretatie en prioritering van de resultaten en aanbevelingen uit de zelfscan.
 • Opzet, schets of mindmap maken als start voor een plan van aanpak n.a.v. de analyse uit de Zelfscan.
 • Implementatie van de opzet, schets of mindmap  in de eigen praktijk.

Na het volgen van deze cursus

Deelnemers zijn in staat om door het verkregen inzicht uit de resultaten van de zelfscan een plan van aanpak te schrijven en uit te voeren voor de op dat moment haalbare aanbevelingen uit de Zelfscan, waardoor de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van de digitale collectie toeneemt.

Hiermee wordt digitale collectie van de instelling beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar.

Voor wie?

Erfgoedprofessionals, die (mede)verantwoordelijk zijn voor het digitaliserings- en/of informatiebeleid binnen hun organisatie.

Wanneer?

De cursus bestaat uit vier online bijeenkomsten op 27 september, 11 oktober, 1 november en 29 november van 9:30 – 12:00 uur.

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 425,00 (excl. 21% btw) per persoon.

Praktisch

Voor onze online bijeenkomsten maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd om via dit platform deel te nemen.

Experts

De experts tijdens deze cursus zijn:

 • Saskia Leefsma (docent, ErfgoedAcademie)
 • Tamara van Zwol (Netwerk Digitaal Erfgoed)
 • Chris Groeneveld, (Netwerk Digitaal Erfgoed)
 • Sjors de Valk (Netwerk Digitaal Erfgoed)
 • Tim Stapel (Erfgoed Gelderland)
 • Rowan Huiskes (Erfgoedhuis Zuid-Holland).

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.