Erfgoedacademie: Drieluik Vergunningverlening

Locatie
Online en op locatie

Datum/Tijd
• 02 november 2022 - 07 december 2022 van 09:00 - 17:00


In de eerste twee cursusdagen ligt de nadruk op de totstandkoming van een ‘goed’ plan. Tijdens de eerste dag gaat het over de besluitvorming en het opstellen van een degelijke vergunning. Het accent ligt hier meer op de procedure. De tweede dag vooral over de kwaliteit van advisering die noodzakelijk is voor een vergunning. Tijdens de derde dag ligt de nadruk op de uitvoeringspraktijk: te weten de planbegeleiding, toezicht en handhaving.

Na voltooiing van de drie dagen heeft u kennis van het restauratieproces (van (goed) plan tot uitvoering) en kunt u eigenaren goed begeleiden in dit proces. Met de drieluik willen we voldoen aan de kwaliteitscriteria, die aan overheden en (omgevings) diensten gesteld gaan worden t.a.v. goede uitvoering van de Wabo/Omgevingswet.

Wilt u niet het hele drieluik volgen, dan kunt u de cursusdagen ook los van elkaar volgen.

Voor de deelnemers, die het gehele drieluik volgen, wordt nog een vierde cursusdag gehouden, waarbij het geleerde tijdens het drieluik in de praktijk wordt gebracht en getraind! Deze praktijkdag zal plaatsvinden op woensdag 7 december op een locatie in het centrum van het land. Voor de deelnemers, die het gehele drieluik volgen, wordt nog een vierde cursusdag gehouden, waarbij het geleerde tijdens het drieluik in de praktijk wordt gebracht en getraind! Deze praktijkdag zal plaatsvinden op woensdag 7 december op een locatie in het centrum van het land.

Voor wie is dit drieluik bedoeld?
Het drieluik is bedoeld voor beleidsmedewerkers, vergunningverleners, toezichthouders en handhavers van gemeenten met beschermde monumenten, voor erfgoedmedewerkers van provincies, steunpunten en omgevingsdiensten, werkzaam bij gemeenten, provincies, steunpunten en omgevingsdiensten. Kennis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is een pré.

Resultaat: wat bereikt u met deze drieluik?

 • de procedure van de omgevingsvergunning m.b.t. beschermde monumenten
 • toelichting op de verschillende procedure aspecten
 • spelregels van vergunningvrij en vergunningplichtige werkzaamheden;
 • juridische aandachtspunten, jurisprudentie, reikwijdte van de (omgevings)vergunning;
 • relatie met andere regelgeving, zoals ruimtelijke ordening;
 • de inbreng van verplichte adviezen in combinatie met de belangenafweging;
 • hoe ziet een werkbare (voor alle direct betrokkenen) omgevingsvergunning eruit?;
 • relevante actualiteiten Omgevingswet;
 • gezamenlijk oefenen met praktijkcases;
 • kwaliteit in de keten van vergunningverlening, toezicht en handhaving;
 • juridische en bestuurlijke mogelijkheden voor toezicht op en handhaving van de instandhouding van monumenten;
 • kennis en inzicht in de uitvoering van een plan;
 • herkennen en erkennen van erfgoedwaarden in de uitvoering van werkzaamheden aan monumenten;
 • hoe te handelen bij onverwachte (archeologische) vondsten;
 • op welke wijze controle te houden op de uitvoering van nadere voorwaarden;
 • toezichtsaspecten met betrekking tot beschermde gezichten, ruimtelijke waarden en bestemmingsplannen

Wanneer?

Kosten
De kosten voor het volledige drieluik bedragen €850. Aangevuld met de praktijkdag zijn de kosten € 1150,00 (excl. 21% btw) per persoon. Dit is inclusief koffie/thee en lunch tijdens de fysieke bijeenkomsten.

Praktisch
Voor onze online bijeenkomsten maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd om via dit platform deel te nemen.

Tot slot!
In de cursussen van de ErfgoedAcademie zet je theorie om naar de praktijk. Je krijgt concrete tips en informatie waar je meteen mee aan de slag kunt. En je leert hoe je deze kennis in je eigen werkpraktijk toe kunt passen. Dit kost tijd, maar we weten dat je met onze cursussen in je werk ook echt vooruit komt.

Je werkt samen met mensen uit andere organisaties. Zij en je docent vormen een waardevol netwerk, waar je ook na je cursus op terug kunt vallen, wanneer je ergens tegenaan loopt. Of met wie je een inspirerend voorbeeld wilt delen.

Aanmelden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.