ErfgoedAcademie: Drieluik Vergunningverlening Zeeland

Locatie
Op locatie (Zeeland)

Datum/Tijd
• 17 februari 2022 - 10 maart 2022 van 00:00


Deze driedaagse cursus Vergunningverlening is door de Erfgoedacademie samen met Erfgoed Zeeland ontwikkeld voor beleidsmedewerkers, vergunningverleners, toezichthouders en handhavers van de gemeenten in Zeeland. De cursus is bedoeld om de keten van vergunning verlenen, toezichthouden en  handhaven te verbeteren en van kwaliteitsimpulsen te voorzien.

Wanneer?

De cursusdagen worden in fysieke vorm gegeven en zijn, mits niet door corona-maatregelen getroffen, op de donderdagen 17 en 24 februari en 10 maart 2022 op drie verschillende locaties in de provincie Zeeland.

  • De eerste dag zal worden ingegaan op de rol van gemeenten in het monumentenstelsel en de praktijk van vergunningverlening.
  • De tweede dag zal in het teken staan van kwaliteitsborging en -verbetering van het vergunningenproces en het beschikbare instrumentarium,
  • Tijdens de derde dag staan toezicht en handhaving centraal, waarbij ook de behoefte van een monumenteneigenaar aan de orde komt.

Na voltooiing van de cursus hebben de deelnemers kennis van het vergunningenproces (van goed plan tot en met de uitvoering), heeft men de beschikking over kennisbronnen en is de informatie gedeeld over de invoering van de (nieuwe) Omgevingswet.

Voor wie?

Tijdens deze cursus wordt veel aandacht besteed aan de hele keten van het vergunningenproces en de daarbij noodzakelijke samenwerking en afstemming binnen een gemeente. Ook het gemeentelijk beleid en de plaats van erfgoed in de gemeentelijke organisatie komen hierbij aan de orde.

Deze driedaagse cursus is dan ook bedoeld voor beleidsmedewerkers erfgoed, vergunningverleners, monumentenspecialisten, toezichthouders, bouwinspecteurs en handhavers.

Wat is het beoogde resultaat van de cursus?

  • Inzicht in het wettelijk instrumentarium en de achtergronden daarvan;
  • Inzicht in de werkzaamheden van de diverse medewerkers in het vergunningenproces;
  • Het benutten van de mogelijkheden om tot een goed plan te komen;
  • De weg weten te vinden naar de kennis bij experts en adviseurs;
  • Een goede omgang met de eigenaren van monumenten
  • Het stimuleren van goed opdrachtgeverschap;
  • Inzicht in de mogelijkheden van toezicht en handhaving.

Door wie?

Het cursusprogramma is ontwikkeld door Erfgoed Zeeland in nauwe samenwerking met de Erfgoedacademie en een aantal medewerkers van Zeeuwse gemeenten. Vanuit de Erfgoedacademie is Jan van de Voorde de verantwoordelijke docent en Jacqueline von Santen (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) de coördinator. Tijdens de cursusdagen worden zowel Zeeuwse als landelijke experts ingezet.

Kosten?

De kosten voor het volledige Drieluik bedragen € 550,00 (excl. 21% btw) per persoon. Dit is inclusief koffie/thee, lunches en excursies.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.