ErfgoedAcademie: Erfgoed als bouwsteen

Locatie
Online en op locatie

Datum/Tijd
• 26 november 2021 van 10:00 - 12:00


De betekenis van erfgoed voor een veranderend Nederland

Deze cursus komt dit najaar weer op het programma. De data zijn nog niet vastgesteld. 


Het verleden biedt inspiratie voor de urgente opgaven waar we in Nederland voor staan, zoals klimaatadaptatie, energietransitie, woningbouw, duurzame voedselvoorziening en gezondheid. Kennis van ons fysieke erfgoed (bodem, natuur- en cultuurlandschap, gebouwen en infrastructuur) en inzicht in historische ontwikkelingen, werkwijzen en praktijken kunnen bijdragen aan antwoorden voor de grote opgaven van deze tijd.

Maar expertkennis alleen is niet genoeg. Want hoe kom je van kennis naar toepassingen in de praktijk? Waar en bij wie breng je kennis onder de aandacht? Met andere woorden: hoe sla je bruggen tussen het werk van erfgoedprofessionals en van professionals op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en ontwerp, water, energie, infrastructuur, landbouw – en van maatschappelijke ontwikkeling?

Deze cursus biedt zicht op kansrijke verbindingen tussen verleden, heden en toekomst en op strategische toekomstgerichte samenwerking op de werkvloer – in relatie tot concrete maatschappelijke opgaven. De cursus biedt theoretische kennis en inspiratie uit de praktijk én draagt handelingsperspectieven aan, waar zowel erfgoed- als andere ruimtelijk professionals hun voordeel mee kunnen doen.

De cursus gaat van start met een werkbezoek aan Nijmegen, waar u kennis maakt met de theorie en praktijk van het thema ‘Erfgoed als bouwsteen’. Tijdens de volgende twee online bijeenkomsten wordt dieper ingegaan op theorie, methodes en hulpmiddelen en gaat u daarmee aan de slag. Tijdens de cursusperiode werkt u aan een casus uit uw eigen werkomgeving: het opzetten van een stads- of gebiedsgenese én een plan om met deze gebiedskennis de potentiële rol van erfgoed op de kaart te zetten in uw werkomgeving.

Na het volgen van deze cursus

  • hebt u oog voor de rol die erfgoed kan spelen in urgente maatschappelijke (ruimtelijke en sociale) opgaven:
  • kent u de hoofdlijnen van de AlliantieBenadering, een nieuwe methode voor ruimtelijke systeemplanning en van enkele instrumenten die in de AlliantieBenadering worden gebruikt. Ook kunt u deze instrumenten inzetten bij actuele transitievraagstukken;
  • kent u de opbouw en gebruiksmogelijkheden van de stadsgenese en weet u geschikte bronnen te vinden om een stadsgenese te maken;
  • kent u inhoudelijke en strategische handvatten om sectoraal denken te doorbreken en het belang van erfgoed te positioneren in visie- en planontwikkeling;
  • hebt u geoefend hoe u deze kennis en vaardigheden inhoudelijk én procesmatig kunt toepassen in uw eigen professionele praktijk.

Voor wie?

Deze cursus is bestemd voor professionals in de werkvelden erfgoed en archeologie, bodem, omgevingsbeleid , ruimtelijke ontwikkeling en ontwerp, bij onder meer gemeenten en provincies, omgevingsdiensten, waterschappen en rijksoverheid.

Programma

1. INTRODUCTIE: WERKBEZOEK EN INLEIDING IN DE THEORIE 
(van 12.00 – 17.00 uur. Locatie: Nijmegen)

2. ERFGOED IN STRATEGISCHE PLANPROCESSEN 
(van 10.00 – 12.00 uur. Online via Zoom)

3. STADSGENESE: DE METHODE EN DE BRONNEN
(van 10.00 – 12.00 uur. Online via Zoom)

4. SLOTBIJEENKOMST: PRESENTATIE EIGEN CASUSSEN EN REFLECTIE
( van 10.00 – 12.00 uur. Online via Zoom)

Wanneer

Deze cursus bestaat uit een werkbezoek/bijeenkomst op locatie en drie interactieve online bijeenkomsten van 10.00-12.00 uur). De data zijn nog niet vastgesteld.

Tijdsinvestering

Naast de cursusbijeenkomsten vraagt deze cursus ook een tijdsinvestering buiten de bijeenkomsten. Houdt rekening met een tijdsbeslag van 8-12 uur voor het bestuderen van relevante achtergrondinformatie, het uitvoeren van enkele voorbereidende opdrachten en met name voor het werken aan een aan uw eigen werkpraktijk gerelateerde casus.

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 450,00 (excl. 21% btw) per persoon en incl. eenvoudige lunch en drankje. Maximaal aantal deelnemers is 20.

Praktisch

Voor onze online bijeenkomsten maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd om via dit platform deel te nemen.

Experts:

Ir. Vincent Grond, landschapsarchitect, GrondRR
Alette van den Hazelkamp, onderzoeker/adviseur Erfgoed en Water, RCE
Ing. Gilbert Maas, GeoInspiratie / onderzoeker geomorfologie & landschap, Wageningen Environmental Research

Docent:

Karin Stadhouders MA, erfgoedonderzoeker en -docent, Erfgoedacademie en Centre for Global Heritage and Development

Meer weten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.