ErfgoedAcademie: Erfgoed, een kennismaking

Locatie
Online en op locatie

Datum/Tijd
• 03 februari 2022 - 15 februari 2022 van 00:00


De cursus bestaat uit een combinatie van online en offline en start met een praktijkbijeenkomst in de Joriskerk in Amersfoort


Erfgoed is het DNA van onze samenleving: wat we uit het verleden hebben overgeërfd, waaraan we waarde hechten en betekenis geven en wat we willen doorgeven aan de volgende generaties. Erfgoed is dus ook heel breed: het gaat over monumenten, archeologie, cultuurlandschap, roerend erfgoed, immaterieel erfgoed, digitaal erfgoed en over veel meer. Voor een startende erfgoedprofessional is het nog niet eenvoudig om direct een goed overzicht te krijgen van wat erfgoed is, hoe de wet- en regelgeving in elkaar zit en wie u kan ondersteunen in uw dagelijks werk. Tijdens deze cursus maken we u wegwijs in deze zo boeiende sector.

Welke onderwerpen komen er aan bod?

  • Wat is erfgoed: grondbeginselen en uitgangspunten: u kent de grondbeginselen en uitgangspunten van erfgoed;
  • ‘Soorten’ erfgoed: gebouwd, archeologisch, roerend, kunst/collecties, digitaal, immaterieel: u weet welke ‘soorten’ erfgoed er zijn en u ziet de breedte en diversiteit van erfgoed;
  • De ontwikkeling van monumentenzorg naar erfgoedbeleid (over verleden, heden en toekomst): u weet hoe het thema erfgoed zich ontwikkeld heeft door de jaren heen en herkent het belang van erfgoed in de leefomgeving;
  • Het huidige erfgoedveld in hoofdlijnen (nationaal, internationaal): u weet hoe het huidige erfgoedveld eruit ziet en u bent zich (nog meer) bewust van het belang van erfgoed;
  • Overzicht van de wet- en regelgeving: u kent in hoofdlijnen de wet- en regelgeving voor erfgoed en u heeft geoefend met deze kennis in de praktijk te brengen;
  • Belangrijke ‘spelers’ in dit veld en hun betekenis voor u: u kent de organisaties die u kunnen ondersteunen in uw dagelijks werk;
  • FARO: participeren in erfgoed: met, hoe en voor wie doen we dit? u weet wat erfgoedparticipatie is en u heeft geoefend met deze kennis in de praktijk te brengen;
  • Praktijkvoorbeeld Amersfoort; de gemeente en de eigenaar aan het woord: u kent in hoofdlijnen de aanpak in Amersfoort en u heeft geoefend met deze kennis in uw praktijk toe te passen.

Wat bereikt u met deze cursus?

Na het volgen van de training bent u nog beter in staat om de waarde van erfgoed te herkennen en een actieve bijdrage te leveren aan het instandhouden van erfgoed in uw dagelijkse werkomgeving.

Voor wie?

Deze cursus is bestemd voor startende medewerkers, werkzaam bij gemeente, provincie of andere (erfgoed)organisatie, die te maken krijgen met erfgoed. Daarnaast is deze cursus ook interessant voor eenieder, die op andere wijze belangstelling heeft voor erfgoed en daar meer over wil weten.

Wanneer?

Donderdag 3 februari van 09.00 – 13.00 uur in de Joriskerk te Amersfoort.
Dinsdag 8 en 15 februari van 10.00 – 15.00 uur online.

Naast de cursusbijeenkomsten vraagt deze cursus ook enige tijdsinvestering buiten de bijeenkomsten. Houdt rekening met een tijdsbeslag van 4 uur voor het bestuderen van relevante achtergrondinformatie en het uitvoeren van een voorbereidende opdracht

Kosten

De kosten voor de cursus bedragen € 475,00 (ex. 21% btw). Dit is inclusief koffie, thee en lunch op de fysieke locatie (3 februari).

Praktisch

Voor deze cursus maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd om via dit platform deel te nemen.

Coronamaatregelen

Vanaf september vragen onze vergader- en cursuslocaties alle gasten bij binnenkomst naar een geldig coronatoegangsbewijs. Wie niet (volledig) gevaccineerd is, kan gebruikmaken van een toegangstest, niet ouder dan 24 uur.

“Op een inspirerende plek kennismaken met erfgoed”

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.