Erfgoedacademie: Erfgoed en Financiën

Locatie
Nationaal Restauratiefonds

Datum/Tijd
• 20 oktober 2022 van 09:00 - 17:00


Financiering is een onmisbaar aspect bij het instandhouden van erfgoed. Het vraagt om gedegen kennis van de mogelijkheden, zeker wanneer er ook nog sprake is van herbestemmen en verduurzamen. In deze cursus zetten we de financiële mogelijkheden voor u op een rij.

U krijgt antwoord op vragen als: Zijn er subsidiemogelijkheden en/of financieringsmogelijkheden? Kunnen er meerdere regelingen ‘gestapeld’ worden? Wat houdt de nieuwe woonhuissubsidieregeling voor rijksmonumenten in, Hoe zit het met de exploitatie van het monument? Welke factoren zijn bepalend voor het bepalen van de financiële waarde van een monument? Welke andere ‘financierings’mogelijkheden zijn er? Hoe moet de financiering van het restant geregeld worden? Tijdens de dag is uitgebreid tijd om enkele casussen te maken en te bespreken. We zetten de mogelijkheden voor u op een rij, opdat u nog beter de eigenaar kunt adviseren.

Welke onderwerpen komen onder meer aan bod?

  • subsidieregelingen: u kent de regelingen die van toepassing zijn op monumenten;
  • financieringsmogelijkheden: u kent financieringsmogelijkheden, specifiek voor monumenten;
  • andere financieringsbronnen (nationaal – internationaal) en nieuwe vormen van financiering (zoals crowdfunding): u krijgt zicht op alternatieve financieringsbronnen;
  • vastgoedrekenen en monumenten: u krijgt inzicht in de factoren die de financiële waarde van een monument bepalen;
  • learning by doing: u gaat (samen) rekenen aan monumenten en past de aangeboden theorie toe in uw eigen praktijk.

Wat bereikt u met deze cursus:
Na het volgen van de cursus heeft u inzicht in de financiële waardering van monumenten en kunt u de eigenaar/initiatiefnemer van een monument beter advies geven over financieringsmogelijkheden.

Voor wie?
Voor iedereen die (financieel) advies aan eigenaren van monumenten geeft.

Wanneer?
20 oktober 2022 van 09.00 – 17.00 uur bij het Nationaal Restauratiefonds te Amersfoort.

Kosten
De kosten voor de cursus bedragen € 375,00 (ex. 21% btw). Dit is inclusief koffie, thee en lunch.

Leerlijn
Deze cursus maakt deel uit van de Leerlijn Erfgoedbeleid.  In deze leerlijn komen alle onderwerpen aan bod die u nodig heeft om een goede invulling te geven aan goed (= ‘gedragen’) erfgoedbeleid binnen uw organisatie.

Tot slot
In de cursussen van de ErfgoedAcademie zet je theorie om naar de praktijk. Je krijgt concrete tips en informatie waar je meteen mee aan de slag kunt. En je leert hoe je deze kennis in je eigen werkpraktijk toe kunt passen. Dit kost tijd, maar we weten dat je met onze cursussen in je werk ook echt vooruit komt.

Je werkt samen met mensen uit andere organisaties. Zij en je docent vormen een waardevol netwerk, waar je ook na je cursus op terug kunt vallen, wanneer je ergens tegenaan loopt. Of met wie je een inspirerend voorbeeld wilt delen.

Expert
Suzan te Brake, directeur Utrechts Monumentenfonds

Aanmelden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.