ErfgoedAcademie: Gemeentelijk erfgoedbeleid

Locatie
• Online

Datum/Tijd
• 13 oktober 2021 - 03 november 2021 van 00:00


Deze cursus bestaat uit drie online bijeenkomsten op woensdag 13 en 20 oktober en 3 november.


Erfgoed waarderen we steeds meer als een belangrijk aspect van onze leefomgeving. Erfgoed staat voor identiteit, erfgoed trekt mensen aan, biedt een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Kortom, alle redenen voor een gemeente om een eigen geïntegreerd erfgoedbeleid samen te stellen. Aan de andere kant: de rol van de gemeente wijzigt als gevolg van bijvoorbeeld decentralisatie van rijkstaken, participatie wetgeving en bezuinigingen. En welke rol heeft erfgoed dan nog? In deze cursus reiken wij u de handvatten aan om in uw gemeente een goed erfgoedbeleid te (her)ontwikkelen.

Gemeentelijk erfgoedbeleid omvat meer dan alleen het uitvoeren van rijkstaken. Welke instrumenten zijn voorhanden voor uitvoering van goed erfgoedbeleid? Denk bijvoorbeeld aan een eigen erfgoedverordening, de inzet van de monumentencommissie/commissie ruimtelijke kwaliteit, de invulling van de financiële paragraaf en vooral de samenwerking met andere beleidsterreinen (intern en extern). En hoe wordt de continuïteit van dit beleid gewaarborgd?

Welke onderwerpen komen onder meer aan bod?

  • Analyse van erfgoed (in meest brede zin van het woord – ook immaterieel): u start – ter voorbereiding op de cursus – met het inventariseren van erfgoed in uw gemeente;
  • Wat wilt en kunt u bereiken met erfgoedbeleid: u herkent de aanpak van de gemeenten Rheden en Amersfoort en u heeft geoefend met deze aanpakken in uw eigen situatie;
  • Een plan van aanpak om te komen tot erfgoedbeleid: u kent meerdere stappenplannen/methodes erfgoedbeleid en u oefent hiermee;
  • Erfgoedbeleid en de financiële paragraaf: u herkent de financiële mogelijkheden in- en extern en u kunt een afweging maken of (en hoe) deze toe te passen in uw situatie;
  • Actuele onderwerpen, zoals FARO: u weet wat erfgoedparticipatie is en u herkent de meerwaarde van deze aanpak;
  • Samenwerking met collega’s van andere beleidsterreinen: u herkent de samenhang in erfgoed en andere beleidsvelden binnen uw gemeente en ziet de meerwaarde van een integrale aanpak.

Wat bereikt u met deze cursus?

Na het volgen van de training vertaalt u de aangeboden kennis naar een verbeterplan voor het bestaand erfgoedbeleid of voor het opzetten van nieuw erfgoedbeleid. U maakt keuzes in de aanpak en onderbouwt deze met relevante argumenten. U zet uw netwerk hierbij in. Op deze wijze draagt u in uw eigen werkomgeving bij aan het herkennen, erkennen en instandhouden van erfgoed.

Voor wie?

Voor (beleids)medewerkers, werkzaam in gemeenten waar erfgoedbeleid op de agenda komt of staat. Globale kennis van het erfgoedveld is een pré.

Wanneer?

Deze cursus is online en bestaat uit vijf interactieve bijeenkomsten op woensdag 13 en 20 oktober van 10.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 15.00 uur en woensdag 3 november 10.00 – 12.00 uur. Daarnaast vraagt deze cursus inzet van eigen tijd voor het uitvoeren van de opdrachten tussen de webinars.

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 425,00 (excl. 21% btw) per persoon.

Experts

Tijdens de cursus worden o.a. bijdragen geleverd door Saskia Stouten van de gemeente Amersfoort, winnaar publieksprijs BNG Erfgoed 2019 en Lorna Cruickshanks van de ErfgoedAcademie.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.