Erfgoedacademie: Gemeentelijk Erfgoedbeleid

Locatie
Online en op locatie

Datum/Tijd
• 04 oktober 2022 - 25 oktober 2022 van 10:00 - 15:00


Erfgoed waarderen we steeds meer als een belangrijk aspect van onze leefomgeving. Erfgoed staat voor identiteit, erfgoed trekt mensen aan, biedt een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Kortom, alle redenen voor een gemeente om een eigen geïntegreerd erfgoedbeleid samen te stellen. Aan de andere kant: de rol van de gemeente wijzigt als gevolg van bijvoorbeeld decentralisatie van rijkstaken, participatie wetgeving en bezuinigingen. En welke rol heeft erfgoed dan nog? In deze cursus reiken wij u de handvatten aan om in uw gemeente een goed erfgoedbeleid te (her)ontwikkelen.

Gemeentelijk erfgoedbeleid omvat meer dan alleen het uitvoeren van rijkstaken. Welke instrumenten zijn voorhanden voor uitvoering van goed erfgoedbeleid? Denk bijvoorbeeld aan een eigen erfgoedverordening, de inzet van de monumentencommissie/commissie ruimtelijke kwaliteit, de invulling van de financiële paragraaf en vooral de samenwerking met andere beleidsterreinen (intern en extern). En hoe wordt de continuïteit van dit beleid gewaarborgd?

Welke onderwerpen komen onder meer aan bod?

  • Analyse van erfgoed (in meest brede zin van het woord – ook immaterieel): u start – ter voorbereiding op de cursus – met het inventariseren van erfgoed in uw gemeente;
  • Wat wilt en kunt u bereiken met erfgoedbeleid: u herkent de aanpak van de gemeenten Breda, Midden Delfland en Oss en u heeft geoefend met deze aanpakken in uw eigen situatie;
  • Een plan van aanpak om te komen tot erfgoedbeleid: u kent meerdere stappenplannen/methodes erfgoedbeleid en u oefent hiermee;
  • Erfgoedbeleid en de financiële paragraaf: u herkent de financiële mogelijkheden in- en extern en u kunt een afweging maken of (en hoe) deze toe te passen in uw situatie;
  • Actuele onderwerpen, zoals FARO: u weet wat erfgoedparticipatie is en u herkent de meerwaarde van deze aanpak;
  • Samenwerking met collega’s van andere beleidsterreinen: u herkent de samenhang in erfgoed en andere beleidsvelden binnen uw gemeente en ziet de meerwaarde van een integrale aanpak.

Wat bereikt u met deze cursus?
Na het volgen van de training vertaalt u de aangeboden kennis naar een verbeterplan voor het bestaand erfgoedbeleid of voor het opzetten van nieuw erfgoedbeleid. U maakt keuzes in de aanpak en onderbouwt deze met relevante argumenten. U zet uw netwerk hierbij in. Op deze wijze draagt u in uw eigen werkomgeving bij aan het herkennen, erkennen en instandhouden van erfgoed.

Voor wie?
Voor (beleids)medewerkers, werkzaam in gemeenten waar erfgoedbeleid op de agenda komt of staat. Globale kennis van het erfgoedveld is een pré.

Deelnemers
De minimale groepsgrootte van deze cursus is 10 deelnemers.

Wanneer?

  • dinsdag 4 oktober van 10.00-12.00 uur en 13.00 – 15.00 uur online
  • dinsdag 18 oktober van 10.00-12.00 uur en 13.00 – 15.00 uur online
  • dinsdag 25 oktober september van 09.00 – 13.00 uur op locatie in de Gemeente Oss

Kosten
De kosten voor de cursus bedragen € 475,00 (ex. 21% btw). Dit is inclusief koffie, thee en lunch op de fysieke locatie.

Leerlijn
Deze cursus maakt deel uit van de Leerlijn Erfgoedbeleid.  In deze leerlijn komen alle onderwerpen aan bod die u nodig heeft om een goede invulling te geven aan goed (= ‘gedragen’) erfgoedbeleid binnen uw organisatie.

Tot slot!
Naast de cursusbijeenkomsten vraagt deze cursus ook een tijdsinvestering buiten de bijeenkomsten. Houdt rekening met een tijdsbeslag van 8-12 uur voor het bestuderen van relevante achtergrondinformatie, het uitvoeren van een voorbereidende opdracht en met name voor het werken aan uw ‘eigen’ casus.

In de cursussen van de ErfgoedAcademie zet je theorie om naar de praktijk. Je krijgt concrete tips en informatie waar je meteen mee aan de slag kunt. En je leert hoe je deze kennis in je eigen werkpraktijk toe kunt passen. Dit kost tijd, maar we weten dat je met onze cursussen in je werk ook echt vooruit komt.

Je werkt samen met mensen uit andere organisaties. Zij en je docent vormen een waardevol netwerk, waar je ook na je cursus op terug kunt vallen, wanneer je ergens tegenaan loopt. Of met wie je een inspirerend voorbeeld wilt delen.

Aanmelden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.