Faro – Inclusie in de erfgoedpraktijk

Locatie
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Datum/Tijd
• 28 februari 2024 van 12:00 - 18:00


Het Faro lerend netwerk organiseert op woensdag 28 februari een bijeenkomst over het betrekken van en werken met (nieuwe) groepen in de erfgoedpraktijk. De diversiteit- & inclusie-specialisten Melisa Cijntje, Alfrida Martis en Halima Özen beantwoorden uw vragen en geven een verdiepende workshop.

Ook geeft een deskundige van OPEN (Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland) tips en tools voor het betrekken van nieuwe vrijwilligersgroepen. De leerzame middag sluit aan op het Faro-principe ‘participatie in de volle breedte’ en is bedoeld voor erfgoedorganisaties, gemeenten, provincies, vrijwilligersorganisaties, bewonersorganisaties, universiteiten, RCE-medewerkers en eenieder die actief is in het erfgoedveld en geïnteresseerd in de Faro-werkwijze.

Meer informatie en aanmelden.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.