Heemkunde ontmoet Immaterieel Erfgoed

Locatie
Jan van Besouw Cultureel Centrum

Datum/Tijd
• 02 september 2022 van 10:00 - 15:00


Brabants Heem, Erfgoed Brabant, de Historische Vereniging Brabant en het  Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland houden op vrijdag 2 september een  bijeenkomst onder de titel ‘Heemkunde ontmoet Immaterieel Erfgoed: netwerk- en  kennisdelingsdag’. De bijeenkomst is in het Jan van Besouw Cultureel Centrum,  Thomas van Diessenstraat 1 in Goirle 

Op vrijwillige basis zich inzetten voor het lokale erfgoed. Dat is slechts één van de dingen  die heemkundekringen en immaterieel erfgoedgemeenschappen met elkaar gemeen  hebben. Met hun inzet leveren zij een waardevolle bijdrage aan de levendigheid van  gemeenten en provincie. Dit willen we op 2 september laten zien. 

Tegelijkertijd lopen heemkundekringen en immaterieel erfgoedgemeenschappen tegen  veel dezelfde uitdagingen aan. Ze kunnen veel aan elkaar hebben. Op 2 september gaan  we met een aantal vraagstukken aan de slag door samen te werken, kennis te delen en  oplossingen te zoeken. 

Het bijwonen van de dag is gratis, aanmelden is verplicht. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar immaterieelerfgoed@brabantsheem.nl. Geef dan meteen aan welke workshop u wilt volgen. 

 

Programma vrijdag 2 september 

10.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en lekkers 

10.30 uur: Welkom door dagvoorzitter Ineke Strouken, bestuurslid Brabants Heem 10.40 uur: Opening door Henk Hellegers, voorzitter van Brabants Heem 10.50 uur: Opfrisser: het korte filmpje ‘Wat is immaterieel erfgoed?’ 11.00 uur: Marco van Baalen, directeur Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed  

Nederland, over het landelijk immaterieel erfgoed beleid en de rol van het  Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland bij de uitvoering hiervan  11.20 uur: Film over het Bloemencorso Zundert 

11.40 uur: Paul Bastiaansen, Bloemencorso Zundert en voorzitter van de Stichting  Corsokoepel, over het corso, de passie ervoor, het belang voor Zundert, het  betrekken van jongeren, de plaatsing op de Nederlandse inventaris en op  de UNESCO lijst 

12.00 uur: Lunch  

13.15 uur: Workshops 

14.30 uur: Pauze 

15.00 uur: Gesprek in de vorm van ‘Café de Zachte G’ onder leiding van  Patrick Timmermans, directeur Erfgoed Brabant 

Heemkunde ontmoet Immaterieel Erfgoed 

Deelname aan de dag is gratis. U kunt u opgeven door een mail te sturen naar immaterieelerfgoed@brabantsheem.nl.

De dag wordt georganiseerd door Brabants Heem, Erfgoed Brabant, Historische Vereniging Brabant en het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.