Hogeschool Utrecht: cursus Groen Erfgoed

Locatie
Cursuscentrum Domstad

Datum/Tijd
• 30 maart 2022 - 16 november 2022 van 00:00


Wilt u zich verder ontwikkelen in groen erfgoed? Volg dan de cursus Groen Erfgoed, die Hogeschool Utrecht aanbiedt van maart tot november 2022. Landgoederen en buitenplaatsen, maar ook stadsparken, tuinen en andere groengebieden kunnen belangrijke cultuurhistorische waarden hebben. Groen erfgoed vraagt om een eigen invalshoek: het groeit en vergt regelmatig beheer. En vaak moet het groen nu ruimte bieden aan nieuwe ontwikkelingen. 

De cursus is een mix van hoor- en werkcolleges, excursies en opdrachten. U doet praktijkgerichte en actuele kennis op over de waarde van groen erfgoed, maar ook over bescherming en ontwikkeling. De docenten zijn experts uit het vakgebied van het groene erfgoed.

Voor wie?
Heeft u in uw werk te maken met buitenplaatsen, tuinen of historisch landschap? Houdt u zich bij een overheidsdienst, adviesbureau of natuurorganisatie bezig met beleid, beheer of ontwerp voor groen erfgoed? En wilt u uw kennis actualiseren of uitbreiden – en vakgenoten ontmoeten? Dan is deze cursus iets voor u. 

U heeft een relevante vooropleiding op bachelorniveau of mbo4-niveau òf hieraan gelijkwaardige werkervaring in groenbeheer of erfgoedsector.

Wat leert u?
De cursus is opgebouwd uit twee modules van tien weken, die ook los te volgen zijn.

Groen erfgoed 1: analyse en waardering (30 maart-15 juni 2022).
U leert cultuurhistorische waarden van groen erfgoed herkennen, in hun samenhang met de omgeving. Er zijn colleges over o.a. tuinhistorie, tuinhistorisch onderzoek en waardestelling, historisch assortiment en tuinhistorische elementen. U maakt in de opdracht een tuinhistorisch onderzoek inclusief waardestelling.

Groen erfgoed 2: instandhouding en ontwikkeling (14 september-16 november 2022).
U krijgt inzicht hoe u vanuit cultuurhistorische waarden een visie op beheer en ontwikkeling van groen erfgoed maakt. De colleges gaan o.a. over beheervisies en -plannen, beheer van diverse historische elementen, wetgeving en subsidies, omgaan met natuurwaarden. U maakt in de opdracht een beheervisie en beheerplan.

Wanneer?
De cursus is elke woensdag van 14.30 tot 21.30 uur. 

Kosten?
De kosten bedragen € 3150 (vrij van BTW) voor de gehele cursus of € 1650 voor een losse module. Lesmateriaal wordt zoveel mogelijk digitaal beschikbaar gesteld. 

Meer weten of aanmelden?
Voor meer informatie of aanmelding gaat u naar de website van Hogeschool Utrecht: 

https://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen/groen-erfgoed 

Nog vragen? Mail de cursusleider: jefta.vanderelst@hu.nl

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.