Post-bachelor cursus Groen Erfgoed

Locatie
Hogeschool Utrecht

Datum/Tijd
• 10 januari 2024 van 14:30 - 21:30


Heb je in je werk te maken met buitenplaatsen, parken of historisch landschap? Houd je je bij een overheidsdienst, adviesbureau of natuurorganisatie bezig met beleid, beheer of ontwerp voor groen erfgoed? Wil je je kennis actualiseren of uitbreiden – en vakgenoten ontmoeten? Dan is deze leergang iets voor jou.

Landgoederen en buitenplaatsen, maar ook stadsparken, tuinen en andere groengebieden kunnen belangrijke cultuurhistorische waarden hebben. Groen erfgoed vraagt om een eigen invalshoek: het groeit en vergt regelmatig beheer. En vaak moet het groen nu ruimte bieden aan nieuwe ontwikkelingen.

De bachelorleergang Groen erfgoed is opgebouwd uit twee modules van 10 weken:

  • Analyse en waardering van groen erfgoed
  • Instandhouding en ontwikkeling van groen erfgoed

Kijk voor meer informatie over het programma en de mogelijkheid voor aanmelden op deze pagina.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.