Netwerkbijeenkomst Erfgoed en Ruimte 29 oktober 2013

Locatie
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Datum/Tijd
• 29 oktober 2013 van 00:00


rce

Op dinsdagmiddag 29 oktober a.s. organiseert de Handreiking Erfgoed en Ruimte een bijeenkomst over Archeologie en Ruimtelijke Ordening.

De bijeenkomst bestaat uit twee delen. De eerste helft is gewijd aan het thema Archeologie en ruimtelijke ordening. De vraag staat centraal hoe archeologie een plaats krijgt in beleid en regelgeving. Op welke manier worden archeologische waarden afgewogen binnen het brede spectrum van de ruimtelijke belangen? Daarnaast besteden we aandacht aan het borgen van archeologie in het bestemmingsplan. Dat doen we met de casus van watergerelateerde archeologie. Voor dit thema zullen ook voorbeeldregels gepresenteerd worden.

Het tweede deel van het programma is gericht op uitwisseling en interactie. Voorbeelden uit de praktijk worden bediscussieerd met collega’s en experts van andere gemeenten, overheden bureaus en instellingen. De deelnemers wordt gevraagd om voor dit gedeelte een voorbeeld uit de eigen praktijk mee te nemen. De bijeenkomst biedt nadrukkelijk de mogelijkheid om work in progress te bespreken of knelpunten te signaleren.

Meer informatie en opgeven:
http://www.cultureelerfgoed.nl/handreikingerfgoedenruimte/handreiking/actuele-themas/actuele-themas

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.