Netwerkbijeenkomst Faro: Van verdrag naar praktijk

Locatie
• Online

Datum/Tijd
• 24 november 2021 van 14:00 - 16:00


Ieder mens heeft recht op cultureel erfgoed. Dat is het uitgangspunt van het Verdrag van Faro. Maar hoe brengen we dit in de praktijk en hoe zorgen we ervoor dat iedereen dat recht ook kan uitoefenen en kan meedelen in de waarde van erfgoed? Om daar antwoord op te krijgen gaan erfgoedprofessionals, beleidsmakers en burgerinititiatieven in gesprek en schuiven aan bij gespreksleider Mirjam Blott, ditmaal over democratische vernieuwing.

Erfgoed en democratische vernieuwing

Op dit moment is de discussie over de democratie bijzonder actueel. Ook in het erfgoedveld zijn gesprekken gaande over de inbreng van burgers bij erfgoedwaardering en aanwijzingsprogramma’s, over zeggenschap in de omgang met collecties, inclusiviteit en het betrekken van burgerexpertise naast de beroepsmatige expert. Het verdrag van Faro is een belangrijke katalysator in deze gesprekken. Mensen willen een eigen betekenis kunnen geven aan erfgoed en betrokken kunnen zijn bij het beheer ervan. Dit past bij een democratische samenleving en helpt op zijn beurt de democratie te versterken. Op 24 november onderzoeken we de relatie tussen erfgoed en democratische vernieuwing met onder andere de provincie Zuid-Holland, het programma Democratie in Actie, erfgoedadviseur Jouke van der Werf, ruimtemaker Frans Soeterbroek en het burgerinitiatief Singelpark Leiden.

Kunt u 24 november niet, dan is de bijeenkomst op 8 december wellicht iets voor u. Dan ligt het accent op Faro in de leefomgeving en ondersteuning erfgoedparticipatie.

Aanmelden

Deze online bijeenkomst is gratis, maar aanmelden is wel nodig. U ontvangt ongeveer twee weken van te voren de link waarmee u kunt deelnemen aan de bijeenkomst.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.