Online symposium Nederlandse Kastelenstichting & ICOMOS

Locatie
• Online

Datum/Tijd
• 27 mei 2021 van 00:00


De vereniging ICOMOS Nederland en de Nederlandse Kastelenstichting slaan hun handen ineen om de erfgoed- en de waterwereld met elkaar te verbinden. De samenwerking begint met een gezamenlijke livestream symposium op donderdag 27 mei 2021.

Als het gaat om klimaatverandering en water is erfgoed nog nauwelijks in beeld. Een belangrijke reden is dat de erfgoed- en de waterwereld elkaar onvoldoende kennen. Zowel institutioneel, politiek en vooral als het om onderzoek en de wetenschap gaat is er weinig raakvlak. ICOMOS en NKS willen hierin verandering brengen. “Dit symposium is de? gelegenheid voor kasteeleigenaren en -beheerders en deskundigen op het gebied van zowel erfgoed als waterbeheer om met elkaar in contact te komen, inzicht te krijgen in elkaars opgaven en te leren van geslaagde praktijkvoorbeelden,” zegt Charlotte van Emstede, voorzitter bij ICOMOS Nederland, over het gezamenlijke symposium.

“Door de samenwerking met ICOMOS ontstaat er een podium waarop waterbeheer- en erfgoeddeskundigen met elkaar in gesprek kunnen gaan. Dan ontstaan er nieuwe dingen en dat is mooi,” vertelt directeur van Nederlandse Kastelenstichting Heidi van Limburg Stirum over de samenwerking tussen de twee partijen. Dit symposium sluit aan op het thema van Dag van het Kasteel 2021, namelijk: “Wat? Water!: De rol van water op kastelen en buitenplaatsen.”

We vragen bijdrage van € 10 van de deelnemers. Studenten kunnen zich kosteloos aanmelden. Informatie over het programma volgt z.s.m.

KLIK VOOR MEER INFORMATIE

OVER NEDERLANDSE KASTELENSTICHTING 

De Nederlandse Kastelenstichting (NKS) is hét kenniscentrum op het gebied van kastelen, buitenplaatsen en hun historische omgeving. De NKS doet onderzoek naar dit erfgoed. Door deze kennis te verspreiden onder een breed publiek vergroot de NKS het draagvlak voor behoud van kastelen en buitenplaatsen. www.kastelen.nl

OVER ICOMOS

ICOMOS Nederland is het Nederlandse nationale comite? van het International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), een internationale, non-gouvernementele organisatie, die op basis van internationale verdragen onder meer optreedt als het leidende adviesorgaan voor UNESCO Werelderfgoed. Haar missie is de ontwikkeling en kennisuitwisseling over de bescherming, het behoud en het beheer van onroerend cultureel erfgoed.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.