Platform Archeologie: De waarde van metalen objecten voor de Nederlandse archeologie

Locatie
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Datum/Tijd
• 18 oktober 2018 van 09:30 - 12:30


Graag nodigen we u uit voor het Archeologieplatform op donderdag 18 oktober van 9.30 tot 12.30 uur in Amersfoort. Het thema is ‘De waarde van metalen objecten voor de Nederlandse archeologie’.

Sinds de introductie van de metaaldetector in de jaren tachtig van de vorige eeuw in de archeologie is het aantal metaalvondsten uit Nederlandse bodem exponentieel gestegen. Waar ze vroeger betrekkelijk zeldzaam waren, vormen metalen objecten tegenwoordig bij veel opgravingen een van de belangrijkste materiaalcategorieën. Nieuw onderzoek in oude opgravingsputten wijst uit dat de teruggestorte grond nog een schat aan metaalvondsten bevat. Daarnaast zijn er door detectoramateurs de afgelopen decennia tienduizenden metalen artefacten opgespoord en nog wekelijks neemt het aantal vondsten toe.

Archeologische informatiesystemen, zoals Archis en PAN, zorgen ervoor dat deze vondsten worden geadministreerd, gedetermineerd en digitaal ontsloten. Gemeenten en musea tonen op websites hun metaalvondsten aan het grote publiek.

We beschikken tegenwoordig voor metaalvondsten over uitgebreide databestanden. Deze big data leiden tot allerlei nieuwe onderzoeksvragen en analysemethoden en -technieken. Tijd om de balans op te maken van de stand van onderzoek naar metaalvondsten.

Vier zeer verschillende casestudy’s, zowel wat betreft achtergrond, onderzoeksmethoden als resultaten, worden op 18 oktober gepresenteerd. Tijdens de afsluitende discussie willen we proberen de lijnen uit te zetten en vragen te formuleren voor toekomstig onderzoek naar metaalvondsten.

Meer informatie hier
https://cultureelerfgoed.nl/agenda/platform-archeologie-over-de-waarde-van-metalen-objecten-voor-de-nederlandse-archeologie

Aanmelden kan hier
https://cultureelerfgoed.nl/node/1004782

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.