Deze site is 'Under Construction', nog even geduld

Platform Funerair erfgoed

Locatie
• Online

Datum/Tijd
• 06 oktober 2021 van 14:00 - 15:30


Begraafplaatsen hebben niet alleen waarde(n) als funerair erfgoed. Ze lenen zich voor meer functies die beleidsmakers mee moeten wegen en ontwikkelen. Desondanks staan begraafplaatsen onder druk nu steeds meer gecremeerd wordt of omdat oude begraafplaatsen op locaties liggen die interessant zijn voor bouwactiviteiten.

Begraafplaatsen hebben echter ook een grote belevingswaarde. Bijvoorbeeld als park waar je kunt zitten of – op passende wijze – activiteiten kunt ontplooien (kunst!). Het ‘verhaal’ dat begraafplaatsen vertellen kunnen we meer gebruiken, bijvoorbeeld voor educatieve doeleinden. Die economische waarde wordt door beleidsmakers nog maar zelden voldoende ingeschat, zeker wanneer gekeken wordt naar de rol van deze dodenakkers als het gaat om biodiversiteitsbevordering en klimaatadaptatie.

Tijdens de bijeenkomst worden voorbeelden laten zien van hoeveel meer betekenis een begraafplaats heeft dan alleen maar een plek voor de doden.

Direct aanmelden

Programma

 
Tijd Onderdeel
13.50 Digitale inloop
14.00 Welkom en introductie op het programma
Bert Lever, voorzitter stuurgroep Platform Funerair erfgoed
14.20 De begraafplaats als Cultuurhistorische hotspot
Nicoline Zemering, directeur begraafplaats en crematorium Rhijnhof in Leiden
14.45 De Groninger kerkhoven, plekken die tot de verbeelding spreken
Miriam van der Waart, beleidsmedewerker Groenmanagement Stichting Oude Groninger Kerken
15.10 De sociaal-economische waarde van funerair erfgoed
Elisabeth Ruijgrok, adviseur omgevingseconomie Witteveen+Bos, advies en ingenieursbureau in Deventer
15.30 Vervolg en afsluiting

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.