RCE: Dag van het Netwerk Historisch Cultuurlandschap

Locatie
Huis van Hilde

Datum/Tijd
• 22 september 2022 van 10:00 - 17:00


De Dag van het Historisch Cultuurlandschap gaat dit jaar over de Atlantikwall en het landschap.

De Duitse verdedigingslinie langs de Nederlandse kust bestaat uit bunkers en andere (betonnen) werken die door het landschap verbonden zijn. Het is een ruimtelijke structuur die zich uitstrekt van Noorwegen tot aan Portugal, dus ook Europees van historische betekenis is.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stelt in opdracht van de minister een Visie Atlantikwall op. Het doel is om een kader te geven voor bescherming en (her)ontwikkeling van de restanten van deze Duitse verdedigingslinie.

Tijdens deze netwerkbijeenkomst wordt er geïnformeerd over de verschillende aspecten van de Atlantikwall, maar worden ook ideeën en bouwstenen voor het toekomstige beleid rond bescherming en gebruik opgehaald.

Programma
Tijd      Onderwerp

09.30   Ontvangst

10.00   Welkom en inleiding door dagvoorzitter

10:10   De Atlantikwall vanuit historisch-landschappelijk perspectief, Nick Warmerdam

10.35   Littekens van beton. De Atlantikwall in Europees perspectief, Ben de Vries, RCE

11.00   De Atlas van de Atlantikwall, Jaap Evert Abrahamse & Menne Kosian, RCE

11.15   Pauze

11.40   Het beheer van de sporen van de Atlantikwall, Michiel Purmer, NM

12.00   Het beladen erfgoed van de Atlantikwall – De casus Den Haag

Rients de Boer, Leiden, Delft, Erasmus Universities, Richard Jansen, Universiteit Leiden; Lisanne Struckman, Universiteit Wageningen en Gerdy Verschuure-Stuip, TU-Delft

12.30   Lunch

13.15   De Atlantikwall in/en de gemeente Castricum/BUCH, Anne Beeksma, gemeente Castricum

13.30   Wandeling langs enkele restanten van de Atlantikwall

15.15   Terug in Huis van Hilde met koffie/thee

15.30   In gesprek over de toekomst van de restanten van de Atlantikwall aan de hand van stellingen

16.30   Afsluiting, met aansluitend netwerkborrel

Aanmelden
De bijeenkomst (inclusief lunch en borrel) is gratis dankzij een vanuit het project Visie Atlantikwall beschikbaar gestelde subsidie

Aanmelden is wel nodig. U ontvangt een bevestiging per mail. Mocht u onverhoopt toch niet kunnen dan is afmelden gewenst om andere personen een kans te geven en verspilling tegen te gaan.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.