RCE: Internationaal netwerkevenement over historische havensteden en wateropgaven

Locatie
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Datum/Tijd
• 24 augustus 2022 van 13:00 - 18:00


Op 24 augustus organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een internationaal netwerkevenement in het kader van de training Urban Heritage Strategies over de historische havensteden Casablanca, Alexandrië, Istanbul en Amsterdam en wateropgaven.

Het Nederlandse en buitenlandse erfgoed- en watermanagementveld ontmoet elkaar. Professionals uit Marokko, Egypte en Turkije delen op dit evenement graag hun ervaringen met Nederlandse collega’s. In een reeks van uiteenlopende workshop-sessies komen buitenlandse en Nederlandse voorbeelden aan bod van waterstaatsgeschiedenis, erfgoedbescherming tegen waterdreiging, adaptatie van erfgoed op veranderende watercondities en integrale planning. Tegelijk kunt u kennismaken met internationale experts en organisaties of speelt u het Serious Game Water&Heritage.

Omdat dit een internationaal evenement is, is de voertaal Engels. Kijk voor meer informatie over het programma en de mogelijkheid voor aanmelden op onze Engelse webpagina.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.