Deze site is 'Under Construction', nog even geduld

RCE Platform Kastelen en buitenplaatsen

Locatie
• Online

Datum/Tijd
• 01 oktober 2021 van 13:30 - 16:45


Het platform staat deze keer in het teken van onderzoek naar kastelen en buitenplaatsen, de veelzijdigheid ervan en de maatschappelijke relevantie.

In een viertal voordrachten gaan Nederlandse en Vlaamse sprekers in op hun onderzoek, kaders, mogelijkheden en beperkingen. De bijeenkomst wordt afgesloten met een tweegesprek tussen de moderator van deze studiemiddag, Taco Hermans, en professor Hanneke Ronnes, bijzonder hoogleraar Historische buitenplaatsen en landgoederen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Direct aanmelden

Programma

13:20 uur Digitale inloop
13.30 Opening door moderator Taco Hermans, SKN
13.35 De Heilige Huysjes van Willem II en Floris V. Hoe hernieuwd multidisciplinair onderzoek bestaande inzichten kan veranderen

Rob Gruben, bouwhistoricus BAAC bv & Nancy de Jong, promovenda Universiteit Tilburg; senior KNA archeoloog

13.55 Vragen uit de chat
14.05 Een voet in Vlaanderen. Charles of Croÿ en het kasteel van Comines

Sanne Maekelberg, Centre for Privacy Studies, Copenhagen

14.25 Vragen uit de chat
14.35 Pauze
14.45 Vijf generaties Ortt op kasteel Nijenrode, 1675-1853

Juliette Jonker, ‘Ambassadrice’ Stichtse Vecht; directeur VechtExclusief

15.05 Vragen uit de chat
15.15 ‘Die vol bruisend leven is geweest’: De rol van onderzoek op Duivenvoorde in verleden, heden, en toekomst

Simone Nieuwenbroek, Conservator Kasteel Duivenvoorde

15.35 Vragen uit de chat
15.45 Berichten vanuit het veld
15.50 Pauze
16.00 Kennisopbouw en kennisborging, nu en in de toekomst

Tweegesprek met moderator Taco Hermans en Hanneke Ronnes, bijzonder hoogleraar Historische buitenplaatsen en landgoederen

16.30 Vragen en reacties uit de chat
16.40 Slotwoord door moderator
16.45 uur Einde

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.