Studiemiddag kerk Krewerd

Locatie
Mariakerk Krewerd

Datum/Tijd
• 08 december 2023 van 13:00 - 17:00


In de kerk van Krewerd, die eigendom is van Groninger Kerken, staat een heel bijzonder orgel. Dit instrument is een van de oudste nog bespeelbare orgels van ons land. Zelfs is het instrument van Europese betekenis. Dit relatief kleine orgel verkeert grotendeels nog in originele staat. Of de pijpen werkelijk uit het jaar 1531 stammen is niet duidelijk; er zijn tot op heden geen bewijzen gevonden om het met zekerheid aan een bepaalde orgelmaker toe te schrijven. Het zou kunnen zijn dat het deels nog oudere oorsprongen heeft.

Om hier onderzoek naar te doen is een comité opgericht waarin een aantal betrokken deskundigen heeft plaatsgenomen. Tot nog toe is de informatie over dit instrument zeer versnipperd te vinden, om tot een
goede inventarisatie te komen moet nog veel onderzocht worden. Het comité wil graag een nieuwe publicatie voorbereiden, waarin alles beschreven wordt wat over dit instrument en zijn context bekend is en welke wegen ingeslagen kunnen worden om het verder zo verantwoord mogelijk te beheren.

Het initiatief voor een nieuwe publicatie is ontstaan dankzij de promotie van de architect Wim S. Ros met het boek ‘Fundamentum Organisandi’. In zijn hoofdstuk over Krewerd toont hij aan dat dit orgel specifiek voor deze kerk ontworpen is; dus ook de klank moet op deze ruimte afgestemd zijn geweest. In de promotiecommissie van Wim Ros zat ook Ton Koopman. Hem is toen gevraagd of hij ook een rol zou willen spelen in de zoektocht naar mogelijkheden hoe de klank van het orgel. Het zou prachtig zijn als we die klank, voor zover dat mogelijk is, weer in de Mariakerk kunnen terugkrijgen.

Op vrijdag 8 december vindt een studiemiddag plaats, georganiseerd samen met de plaatselijke commissie van de kerk van Krewerd, waar een start wordt gemaakt met de zoektocht naar de oorspronkelijke klank
van het orgel van Krewerd. Het programma zal een combinatie zijn van woord en muziek.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • 13.00 Vanaf dit moment is de kerk geopend. Graag zouden we de bezoekers welkom willen heten met
 • een kopje koffie of thee.
 • 13.30 De voorzitter van het comité, Hans Fidom zal een inleidend woord spreken over het idee om een
 • publicatie over het orgel en zijn klank te realiseren.
 • 14.00 Ton Koopman zal het eerste deel van het concert spelen.
 • 14.20 Na het orgelspel zal Wim Ros een lezing houden over zijn onderzoek en de resultaten voor het
 • hier aanwezige ensemble van kerk en orgel.
 • 15.15 Kleine pauze.
 • 15.30 Tweede deel van het concert door Ton Koopman.
 • 15.50 Evaluatie en gedachtewisseling in een nadere ontmoeting.
 • 17.00 Afsluiting van de middag met een drankje en een hapje.

Als laatste onderdeel is er de mogelijkheid om verder met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van dit instrument.

Aanmelden voor deze bijzondere bijeenkomst kan door storting van een bijdrage van € 15.00 p/p op rekeningnummer: NL60 RABO 0328 7069 49 van de Mariakerk onder vermelding van ‘orgelklank’.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.