Symposium ‘Bouwen en Restaureren: een vak apart’

Locatie
Landgoed Slot Schaesberg

Datum/Tijd
• 28 november 2017 - 29 november 2017 van 10:00 - 17:00


Bouwondernemingen hebben al jaren veel moeite om projecten te bemensen met vaklui en die nood wordt alleen maar hoger: tussen nu en 5 jaar zal wederom een grote groep metselaars, timmerlieden en ijzersmeden met pensioen gaan. Vakopleidingen kampen ondertussen met veel te weinig aanmeldingen, waardoor structureel te weinig talent doorstroomt in de bouw en de instroom onvoldoende zal zijn om de lege plekken op te vullen.

In samenwerking met Stichting Behoud Monumenten Brabant (projectleider Revivak), ROP-Zuid, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden organiseert Stichting Landgoed Slot Schaesberg op 28 en 29 november een tweedaags symposium ter bevordering van de instroom van hoog gemotiveerd en gekwalificeerd personeel. Onderdeel van het programma zijn cursussen waarbij de deelnemers zelf kunnen proeven hoe mooi het restauratiewerk is.

Programma
Dinsdag 28 november 2017
10:00 – 13:30
Symposium ‘Bouwen en Restaureren: een vak apart’. Ramon Lucassen, Wethouder van de Gemeente Landgraaf (o.a. Economie en Toerisme) heet de gasten welkom. Arno Boon van BOEi, directeur/bestuurder van Stichting Landgoed Slot Schaesberg en Aryan Klein, projectdirecteur Slot Schaesberg geven hun visie op Slot Schaesberg als praktijkplek voor restauratieopleidingen. Aansluitend gaat Wim Pijbes, voormalig hoofddirecteur van het Rijksmuseum te Amsterdam, in op één van de meest spraakmakende restauraties van de afgelopen 100 jaar. Hoe draag je zorg voor een kwalitatief uitmuntende restauratie en wat zijn de uitdagingen bij een project van de omvang van het Rijksmuseum?

10:00 – 16:00
Cursus ‘Kunradersteen bewerken’. Kunradersteen is een echt Limburgs product. Het is te vergelijken met mergelkrijtgesteente, maar veel harder omdat het geen klei bevat. De bewerking ervan is een uniek ambacht dat op 28 november tijdens de cursus zal worden gedemonstreerd aan leerlingen van het ROC en VMBO PPL en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. In de ochtend van 10:00 – 12:00 leert men de theorie bij slot Schaesberg en in de middag van 13:00 – 16:00 volgt de praktijk in de Kunradersteengroeve aan de Bergseweg 30 te Voerendaal.

9:00 – 17:00
Bootcamp ‘Timmerwerk bij restauraties’. De tweede groep leerlingen en mensen met een arbeidsachterstand zal door middel van een bootcamp (2-daagse cursus) in aanraking komen met het prachtige werk dat timmerlieden bij een restauratie verzorgen. Dit programma wordt door Slot Schaesberg in samenwerking met Stichting Behoud Monumenten Brabant/ROP-Zuid verzorgd.

Woensdag 29 november 2017
9:00 – 17:00
Tweede deel van de Bootcamp ‘Timmerwerk bij restauraties’, volledig verzorgd door Stichting Behoud Monumenten Brabant/ROP-zuid.

De entree is gratis.
Aanmelden kan via eventbrite.com

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.