Symposium: De vitale buitenplaats voor de toekomst bewaard

Locatie
• Online

Datum/Tijd
• 29 september 2022 van 09:00 - 17:30


Het is in 2022 precies tien jaar geleden dat het Themajaar voor de historische buitenplaatsen plaatsvond. Een goed moment om tijdens een landelijk symposium evaluerend terug te kijken op wat er in het maatschappelijke en publieke domein is bereikt maar vooral ook om stil te staan bij de vraag hoe wij in de komende jaren deze fraaie domeinen bewaren.

Themajaar Historische Buitenplaats 2012
Het jaar 2012 stond landelijk in het teken van onze historische buitenplaatsen. Onder de naam Stichting Themajaar Historische Buitenplaatsen 2012 kregen de 551 van rijkswege beschermde complex historische buitenplaatsen voor het eerst, volop en gezamenlijk aandacht. In dat jaar vonden er talloze activiteiten, bijeenkomsten en lezingen plaats en was er veel media aandacht. Na afloop van het Themajaar werd een document gepubliceerd met aanbevelingen voor de toekomst.

Tien jaar later. Waar staan wij nu?
Met het oog op de provinciale verkiezingen van 2023 voelde sKBL de noodzaak zich opnieuw landelijk in te spannen om tot hernieuwde aanbevelingen rond de instandhouding van historische buitenplaatsen te komen want tijden veranderen en ook het veranderende klimaat werpt vele onzekerheden op. Daarom zijn wij tijdens regionale rondetafelgesprekken in gesprek gegaan met belanghebbenden om zicht te krijgen op huidige en toekomstige uitdagingen rond dit monumentale erfgoed.

Symposium 29 september 2022
In nauwe samenwerking met de provincie Utrecht en met steun van de provincies Zuid-Holland, Overijssel en een anoniem fonds, organiseert sKBL op donderdag 29 september 2022 vanaf 9:00 uur een slotsymposium op Buitenplaats Amerongen. Dan delen wij de resultaten van de regionale bijeenkomsten en bieden wij de geformuleerde aanbevelingen aan de provincies aan. Dit is ook het moment dat wij vertegenwoordigers van politieke partijen zullen oproepen om de vitale waarden van historische buitenplaatsen in hun verkiezingsprogramma te benoemen en voor de toekomst te borgen. Voor meer informatie en deelname zie de website van sKBL. 

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.