Symposium Historische ecologie van de Nederlandse landschappen – Zuid-Limburgse heuvelland

Locatie
• Online

Datum/Tijd
• 27 januari 2022 van 13:30 - 16:00


Negende in een reeks lezingen die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dit jaar organiseren. Tijdens acht middagen met steeds drie presentaties maken we voor tal van Nederlandse landschapstypen en ecosystemen de balans op van de stand van het historisch-landschapsecologisch onderzoek. Ook bekijken we welke mogelijkheden deze aanpak biedt voor beleid, inrichting en beheer.

Voor dit laatste thema dalen we af naar het zuidelijkste deel van ons land.

Zuid-Limburg heeft in geologisch en landschappelijk opzicht meer verwantschap met de aangrenzende lösslandschappen van Duitsland en België dan met de Nederlandse delta. Daarom omvat deze streek tal van – voor Nederlandse begrippen – historisch-ecologische bijzonderheden, zoals hellingbossen, kalkgraslanden, snelstromende riviertjes en holle wegen. Dit bijzondere gebied vormt dan ook een waardige afsluiter van de reeks.

Drie gerenommeerde sprekers praten ons in dit interessante webinar bij over de meest recente kennis van de vegetatiegeschiedenis, hellingbossen en schraalgraslanden van Zuid-Limburg. Ook wordt ruime aandacht besteed aan de manier waarop deze bijzondere ecosystemen ook in de toekomst behouden kunnen blijven.

Aanmelden en programma

De bijeenkomst vindt online plaats, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Aanmelden kan via de knop hieronder.

Via de e-mail bevestiging ontvangt u een link naar de online bijeenkomst.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.