Symposium ‘Ontwerpen voor de Oost’, het ontbrekende hoofdstuk

Locatie
Zuiderkerk

Datum/Tijd
• 16 maart 2018 van 13:30 - 18:00


Op 16 maart 2018 vindt tussen 13.30 -18.00 uur in de Zuiderkerk te Amsterdam een symposium plaats over het ontbrekende hoofdstuk in de Nederlandse architectuurgeschiedenis, namelijk over de westerse architectuur en overige vormgeving, die tot ontwikkeling kwam tussen 1900 en 1950 in het voormalig Nederlands Indië.

Opening : Jos Otten

Spreker 1: Obbe H. Norbruis, ‘Alweer een sieraad voor de stad’
De schrijver van het boek Alweer een sieraad voor de stad, toont gebouwen ontworpen tussen 1907 en 1927 door de meest productieve
architectencombinatie in Nederlands Indië. Werkend vanuit Amsterdam ging de ooit gevierde architect Eduard Cuypers (1859-1927) een samenwerking aan
met Marius Hulswit (1862-1921) in voormalig Batavia waar Arthur Fermont (1882-1967) zich in 1916 bij aan sloot. Zij zetten een productielijn op met als
resultaat ruim honderd bouwwerken waarvan de meeste nog bestaan in Indonesië.

Spreker 2: Dr. Pauline K.M. van Roosmalen, ‘Over kota’s en kampongs’
Van Roosmalen spreekt over het onderwerp waarop zij promoveerde: stedenbouw in Nederlands-Indië in de periode 1905-1950. Zij behandelt de groei van
steden als Bandoeng, Batavia, Semarang en Soerabaja aan de hand van weldoordachte (uitbreidings-)plannen en plannen voor kampongs en hun verbetering.

Spreker 3: Frans Leidelmeijer, ‘Kruisbestuiving’
Frans Leidelmeijer laat zien hoe de Indonesische cultuur(batik) invloed heeft gehad op de Nieuwe Kunst, de Nederlandse variant van de art nouveau.
Elementen uit de Hindu-javaanse, Javaans/Boeddhistische en traditionele architectuur hebben de architectuur en de vormgeving van de Amsterdamse School
beïnvloed en de Amsterdamse School heeft op haar beurt weer invloed gehad op de bouwkunst en meubilair in de kolonie.

Spreker 4: Dr. Jan van Dullemen, ‘Bandoeng, De Stad van Schoemaker’.
Jan van Dullemen zoomt als spreker in op de architect Charles Wolff Schoemaker(1882-1949) waarop hij promoveerde en waarover hij schreef in zijn boek
Tropical Modernity. Hij legt in zijn lezing de nadruk op Bandoeng, de stad van Schoemaker met diens gebouwen in een architectuur die varieert van art deco
tot modernisme.

Spreker 5. Obbe H. Norbruis, ‘Architectuur met vlag en wimpel’
In zijn tweede lezing laat de schrijver van het boek Architectuur met vlag en wimpel een aantal opmerkelijke gebouwen zien ontstaan in de periode 1927-1957
naar ontwerp van bureau Fermont-Cuypers, dat er ruim honderd ontwierp. Norbruis vertelt het verhaal van de gebouwen en de mensen daarachter en
illustreert dat met niet eerder gepubliceerde foto’s uit het verloren gewaande bureau archief.

Opgave : De entreeprijs bedraagt € 19,50 p.p. U kunt zich tot 5 maart 2018 inschrijven voor dit symposium op de website van de Stichting
Hulswit Fermont Cuypers. Bankrekeningnummer: NL53ABNA0518533476 ten name van Stichting Hulswit-Fermont-Cuypers.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.