Symposium Proeftuin regio Utrecht: Leegstaand erfgoed

Locatie
De Wagenwerkplaats

Datum/Tijd
• 23 februari 2022 van 12:30


Hoe geven we ruimte aan kunst en creativiteit in de regio Utrecht met behulp van erfgoed en beeldbepalende panden?

Kunst en creativiteit zijn onmisbaar. Op sociaal én economisch gebied verrijkt het onze dorpen en steden. Zo maken onze kunstenaars en creatieve ondernemers de regio Utrecht een stukje mooier. Dat kan alleen zolang zij voldoende maakruimtes en werkplekken hebben. Nu ruimte steeds schaarser wordt is het belangrijk dat we op zoek gaan naar nieuwe locaties voor deze ‘culturele broedplaatsen’ – zodat kunst en creativiteit kunnen blijven groeien.

Het afgelopen jaar zijn DePlaatsMaker en Jonge Honden in opdracht van de proeftuin ‘Stedelijke regio Utrecht: Een integrale aanpak voor Erfgoed en Ruimte voor Cultuur’, op zoek gegaan naar meer fysieke ruimte voor kunst en creativiteit in de regio. We hebben geëxperimenteerd met het ontwikkelen van broedplaatsen in leegstaand cultureel erfgoed. De resultaten en lessen uit deze ‘proeftuinen’ willen we graag met u delen.

Op woensdag 23 februari delen we de uitkomsten van de proeftuin in de Wagenwerkplaats in Amersfoort. Hier gaan we samen aan de slag om beleid voor broedplaatsen verder vorm te geven. In verschillende sessies willen we vraagstukken behandelen en tot kennisdeling komen, op basis van ervaringen en voorbeelden uit de praktijk. Diverse expertises schuiven daarvoor aan tafel.

AANMELDEN

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.