Symposium ‘Veiligheid op Forten en Vestingwerken’

Locatie
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Datum/Tijd
• 29 september 2022 van 13:00 - 17:00


Forten en vestingwerken staan midden in de maatschappij. Steeds meer gemeenten en eigenaren besluiten hun forten- en vestingerfgoed in oude luister te herstellen. De historische gebouwen en hun groene omgeving vragen door toenemende bezoekersstromen intensiever onderhoud en beheer. Daaraan gekoppeld, brengen de karakteristieke schuine wallen veiligheidsrisico’s met zich mee voor zowel de bezoeker als voor degene die professioneel betrokken is bij de inrichting, het beheer en het behoud van het militaire erfgoed.

In april 2018 verongelukte erfgoedhovenier Paul Verkuijl tijdens werkzaamheden op de wallen van Naarden Vesting. Met de organisatie van dit start-symposium wil Patricia Debie, van Debie & Verkuijl, de noodzaak van veiligheid op forten en vestingwerken onderstrepen. Samen met Monumentenbezit, Liniebreed Ondernemen, de Nationale Monumentenorganisatie en met medewerking van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt zo een belangrijke eerste stap gezet richting de duurzame verbinding van allerhande belanghebbenden op het gebied van kwaliteit en veiligheid op forten en vestingwerken.

Fort Nieuwersluis. Foto: Tom Goossens

Het symposium gaat breed in op de veiligheidsaspecten van werken op, aan en in historische verdedigingswerken. Wie heeft welke verantwoordelijkheid? Hoe leg je dit vast? Welke veiligheidsprotocollen zijn er? Welk risico loopt de bezoeker? Wat als er een ongeval plaatsvindt? En hoe kan je op voorhand rekening houden met de veiligheid in de ontwikkel- en beheerfase? Bekijk het programma.

Het doel is drieledig: bewustwording van het belang van veiligheid, reflecteren op de rol die eenieder speelt en het waarderen van duurzaam veilige monumenten. Het symposium is interessant voor eigenaren, beheerders, exploitanten, gemeenten, provincies, waterschappen, architecten, aannemers en vrijwilligers betrokken bij forten en vestingwerken.

Datum: donderdag 29 september 2022
Tijd: 13.00 – 17.00 uur met aansluitend een borrel
Locatie: RCE in Amersfoort
Kosten: € 25 per persoon (excl. BTW), factuur ontvang je achteraf per mail
Download het programma

Klik HIER om in te schrijven.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.