Samen slimmer, integraal werken onder de Omgevingswet

Locatie
Pension Homeland

Datum/Tijd
• 15 september 2022 van 13:30 - 18:00


Integraal werken, hoe pak je dat aan? De Omgevingswet streeft naar een integrale benadering van de leefomgeving en naar meer ruimte voor initiatieven. Maar hoe trek je werkelijk samen op bij ontwikkelingen? Op donderdagmiddag 15 september organiseren wij daarom een symposium over de praktijk van het integraal werken.

Waarom je dit niet wil missen

  • Interactieve werkvormen door communicatietrainers/acteurs Making Sense Together
  • Inspiratie door hoogleraar en planoloog Zef Hemel
  • Ontmoet de nieuwe gedeputeerde Cultuur en Erfgoed Rosan Kocken
  • Oefen je vaardigheden bij één van onze werksessies
  • Integreer: leer andere specialisten in het ruimtelijk domein kennen
  • Neem de Bundel handreikingen Erfgoed in de Omgevingswet mee naar huis

Programma
12:30 – 13:30 uur Rondleiding over het Marineterrein (optioneel)
13.30 – 14.00 uur Inloop met koffie en thee
14.00 – Start programma

– Een meedenkende en anticiperende houding in het dagelijkse werk – Making Sense Together
– De toekomst van de bestaande stad – hoogleraar en planoloog Zef Hemel
– Lancering van de bundel Handreikingen Erfgoed in de Omgevingswet – gedeputeerde Rosan Kocken
– Eén werksessie naar keuze:
  Werksessie 1: Van nee, tenzij naar ja, mits. Tips en tools – Making Sense Together
  Werksessie 2: De omgevingsvisie in de praktijk van gebiedsgerichte ontwikkelingen – Titia van den Berg (Identity Consult)
  Werksessie 3: Archeologie onder de Omgevingswet – Annika Blonk en Nathalie Vossen

16:30 – 16.45 uur Afsluiting
16:45 – 18:00 uur Netwerkborrel

Rondleiding over het Marineterrein – optioneel
Het Marineterrein was tot 2015 gesloten voor het publiek vanwege zijn militaire functie. Sindsdien ontwikkelt het zich tot een nieuwe stadswijk met een community van innovatieve bedrijven. Voordat we beginnen met het officiële programma, is er voor geïnteresseerden een rondleiding over het terrein.

De cultuurverandering in het dagelijkse werk – communicatietrainers/acteurs Making Sense Together
De Omgevingswet vraagt om een cultuurverandering. Communicatietrainers/acteurs Petra van Hartskamp en Manon Dahler van Making Sense Together confronteren ons met de vraag wat de omslag naar een meedenkende en anticiperende houding betekent voor het dagelijkse werk.

De betekenis van de bestaande stad in gebiedsontwikkelingen – Zef Hemel
De ruimtelijke opgaven voor de gemeenten zijn de komende jaren groot, denk alleen al aan de woningbouwopgave, de energietransitie en het toerisme. Bij gebiedsontwikkelingen is het steeds belangrijker om voort te bouwen op de identiteit van een plek. Hoogleraar en planoloog Zef Hemel geeft zijn visie op hoe de hedendaagse opgaven zorgvuldig kunnen worden ingepast met begrip van het DNA van een plek. Daarbij maakt hij onderscheid tussen de Metropool Regio Amsterdam en de Kop van Noord-Holland.

Werksessies – één werksessie naar keuze
Werksessie 1: Van nee, tenzij naar ja, mits. Tips en tools – Making Sense Together
Hoe kun je in gesprekken de omslag maken ‘van nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’? Met enkele oefeningen wordt ingegaan op wat een anticiperende houding vraagt en worden hiervoor concrete tools meegegeven.

Werksessie 2: De omgevingsvisie in de praktijk van gebiedsgerichte ontwikkelingen – Titia van den Berg (Identity Consult)
Titia van den Berg was bij de SED Organisatie verantwoordelijk voor het opstellen van de omgevingsvisie. Tijdens deze werksessie staat centraal hoe verschillende specialismen in de omgevingsvisie worden samengebracht. Voorts wordt ingegaan op het belang van kernkwaliteiten in de omgevingsvisie als basis voor gebiedsgerichte ontwikkelingen.

Werksessie 3: Archeologie onder de Omgevingswet – Annika Blonk (Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland) en Nathalie Vossen
Hoe zorg je ervoor dat ondergrondse erfgoedwaarden integraal deel uitmaken van ruimtelijke plannen? Het visualiseren van deze waarden kan daarvoor een effectief middel zijn, omdat erfgoed vaak sterk tot de verbeelding spreekt. In deze deelsessie brengen we erfgoedwaarden in beeld en vertalen we deze naar ruimtelijke plannen.

Voor wie en aanmelden
Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle professionals die werken aan het ruimtelijk domein: planologen, vergunningverleners, juristen, stedenbouwkundigen, groenontwerpers, cultuurhistorici, teammanagers en anderen. Stuur deze uitnodiging daarom juist door naar je collega’s. In verband met een beperkt aantal deelnemers is aanmelden verplicht. Meld je dus snel aan.

Locatie
Let op: Er is beperkt parkeergelegenheid rond het Marineterrein. De dichtstbijzijnde parkeergarage is onder het Muziekgebouw aan ’t IJ, vanaf daar is het een kwartiertje lopen. Met het openbaar vervoer vanaf Centraal station: tram 26, bus 43 of 22 (halte Kattenburgerstraat).

Aanmelden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.