Tentoonstelling Allard Pierson: Oog in Oog. De mensen achter mummieportretten

Locatie
Allard Pierson Museum

Datum/Tijd
• 06 oktober 2023 - 25 februari 2024 van Hele dag


Het Allard Pierson presenteert met Oog in Oog. De mensen achter mummieportretten de eerste tentoonstelling over Oudegyptische mummieportretten in Nederland. Naast portretten uit de eigen collectie zijn onder andere topstukken uit het Louvre, het J. Paul Getty Museum en andere internationale collecties te zien. Mummieportretten, veelal op houten panelen geschilderd, werden gemaakt tijdens de Romeinse periode in Egypte in de 1st-4de eeuw na Chr. en op de gezichten van gemummificeerde personen vastgezet. Ze zijn ook wel bekend onder de naam Fajoemportretten, naar de regio waar de meeste exemplaren zijn opgegraven. Voor de tentoonstelling zijn 38 portretten van over de hele wereld bij elkaar gebracht. Ze brengen ons oog in oog met evenzoveel individuen die zich bijna 2000 jaar geleden lieten vereeuwigen. 

In Oog in oog maken bezoekers niet alleen kennis met de geportretteerden maar ook met makers, nabestaanden, navolgers, verzamelaars, archeologen en onderzoekers die een rol spelen rond deze portretten. In de tentoonstelling komen mensen aan het woord die vanuit hun standpunt of expertise reflecteren op de portretten. Centraal staan de vragen: Wie waren de geportretteerden? Hoe werden zij afgebeeld en waarom? Door wie werden zij gezien? En tot slot: hoe willen wij zelf vereeuwigd worden?

Portretkunst 

De mummieportretten spreken sterk tot de verbeelding door hun kleuren, indringende blik en vooral hun modern aandoende realisme. Het zijn kunstzinnige uitingen waarvan de schildertechniek (encaustiek) in latere Byzantijnse iconen terug te vinden is. De aanblik inspireerde ook kunstenaars van de laat 19de en vroeg 20ste eeuw, zoals Charley Toorop en Paula Modersohn-Becker. Ook nu nog worden ze gezien als een voorbeeld van de vroegst bekende realistisch geschilderde portretkunst.

Onderzoeksproject  
De tentoonstelling steunt op actuele kennis over mummieportretten en op onderzoeksresultaten van materiaal-technisch onderzoek, geïnitieerd door het Allard Pierson, dat tot en met februari 2024 loopt. Het Allard Pierson werkt hiervoor samen met onderzoekspartners in België, Duitsland, Nederland en de Verenigde Staten en is partner in het APPEAR-netwerk, een onderzoeksnetwerk van 60 musea dat zich specifiek op de mummieportretten richt. De eerste bevindingen uit het onderzoek naar de twaalf mummieportretten, zullen in de tentoonstelling gedeeld worden.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.