Vrijburgh Conferentie ‘De WIC en de Zee’

Locatie
Het Consulaat van Brazilië in Nederland

Datum/Tijd
• 10 december 2021 van 12:00 - 17:00


Vanwege de te verwachten voortduring van de corona-maatregelen, heeft het bestuur van MoWIC besloten dit evenement tot een nader te bepalen datum uit te stellen.

Met een vertraging van ruim een jaar zal op 10 december aanstaande door de MoWIC Foundation de vijfde Vrijburgh Conferentie worden gehouden met als thema ‘De WIC en de Zee’.

De keynote rede zal worden uitgesproken door em. Prof. Dr. Henk J. den Heijer over ‘Mare Liberum en het Internationaal Zeerecht’.  Dat sluit goed aan bij het dit jaar zo benoemde ‘Grotius-jaar’.  Ook Ir. Frits de Ruyter de Wildt van de Stichting Michiel Adriaanszoon de Ruyter (Het leven aan boord) en Irene Jacobs MA  van het Maritiem Museum in Rotterdam (Maritieme Meesterwerken) presenteren een bijdrage. Ondergetekende zal de erosie van het voormalig slaveneiland Kunta Kinteh in Gambia voor het voetlicht brengen.

Aankondiging en programma

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.